Rafet Husović,

Rafet Husović,

U ime Bošnjačke stranke iskreno se zahvaljujem biračima koji su u velikom broju izašli na parlamentarne izbore 14.oktobra, i podržali Bošnjačku stranku, čime su pokazali svoju brigu za državu, ali i za pravni, ekonomski i kulturni status naroda kojem pripadaju. Posebnu zahvalnost upućujem svim članovima, aktivistima i omladini BS, koji su velikim radom doprinijeli ovakvom rezultatu stranke. U proteklom periodu BS je u mnogome ojačala svoju infrastrukturu i ljudske resurse, i ovakav izborni rezultat nedvosmisleno pokazuje da su BS i Bošnjaci značajan politički faktor u Crnoj Gori. Posebnu zahvalnost dugujemo našoj dijaspori koja je, ne štedeći svoje vrijeme, novac, trud, nesebično dala doprinos ovakvom rezultatu BS. I ovog puta ističemo da su naši ljudi iz dijaspore najbolji ambasadori države u Evropi i svijetu, te da najbolje misle svom narodu i svojoj državi. BS je ponosna što ima takvu dijasporu. U narednom periodu BS će kao dio vlasti, još snažnije i organizovanije raditi na međusobnoj povezanosti države s dijasporom i jačanju međusobnih veza i pomoći između dijaspore i države. Uvjeren da ćemo zajedno  u nove pobjede , iskreno i od srca veliko

HVALA!

Rafet Husović, Predsjednik Bošnjačke stranke