Rješenje je ili da se sklone krstovi, ili da se stavi i neko obilježje koje kao svoje doživljavaju pripadnici islamske vjeroispovijesti. Oni čine značajan dio populacije i to je legitiman zahtjev, kaže Suljo Mustafić
Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Bošnjačka stranka ocijenila je da treba donijeti zakon kojim će se državni simboli Crne Gore promijeniti na način da krstovi budu sklonjeni ili da se dodaju simboli koji će adekvatno predstavljati pripadnike islamske vjeroispovijesti. Šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Suljo Mustafić kazao je „Danu” da BS, članica vladajuće koalicije, za ovakav stav ima podršku pojedinih drugih partija u Crnoj Gori. – Konkretno od funkcionera SDP-a koji su jasno iskazali stav o potrebi da se državni simboli izmijene, odnosno upodobe sa multietničkim bićem Crne Gore – rekao nam je Mustafić. Bošnjačka stranka se zalaže da se sa grba i zastave uklone monarhistička i vjerska obilježja i „tako usklade sa Ustavom i upodobe sa realnim društvenim bićem i potrebama”. Mustafić ocjenjuje da ustavna definicija omogućava da Crna Gora ima takve državne simbole. – To je naš principijelni stav i na tome ćemo insistirati. Pripadnici islamske vjeroispovijesti, koji su posvećeni Crnoj Gori i doživljavaju je kao svoju državu ne doživljavaju simbole kao svoje, jer u njima vide obilježja koja nijesu njihova – podvukao je Mustafić. Grb Crne Gore čine zlatni dvoglavi orao na crvenom polju, sa žezlom u lijevoj i šarom u desnoj kandži, dok mu je na grudima štit. U štitu se nalazi lav koji hoda po zelenoj površini na plavoj pozadini, a grb ima i tri krsta, za koja BS želi da budu sklonjena, ili da se njima doda neki islamski simbol. Grb Crne Gore je praktično isti kao i grb porodice Petrović, odnosno Kraljevine Crne Gore, dok se jedina razlika ogleda u boji dvoglavog orla, koji je od 2004. godine zlatne umjesto dotadašnje srebrne. Mustafić je podsjetio da je postojao dogovor prilikom donošenja Ustava da se BS izađe u susret kada je u pitanju promjena državnih simbola. – Inače, u Ustavu nije definisan grb u tim detaljima. Smatramo da je potrebno da se izmijeni zakon o državnim simbolima, što nije složen posao, jer ne treba mijenjati Ustav u tom smislu. Rješenje je ili da se sklone krstovi, ili da se stavi i neko obilježje koje kao svoje doživljavaju pripadnici islamske vjeroispovijesti. Oni čine značajan dio populacije u Crnoj Gori i smatramo da je to legitiman zahtjev. Važno je da on bude prihvaćen od svih političkih aktera – naglasio je Mustafić. Kako je naglasio, Bošnjačka stranka (BS) je prilikom održavanja stranačkog kongresa, juna 2011. godine, posebnu pažnju posvetila državnim simbolima i u kongresnim dokumentima definiše se potreba izmjene državnih simbola. – Do toga je moguće doći kroz zakonski tekst. Ponavljam, ili da se ta obilježja uklone sa grba ili da se među obilježjima na državnom grbu nađu i neka koja oslikavaju pripadnike islamske vjerispovijesti. Ako smo multietnička država, ako su u njenom stvaranju učestvovali svi narodi, ne vidim zašto se ovaj naš legitimni zahtjev ne bi ispunio – rekao je Mustafić.   Ravnopravnost prvo Bošnjačka stranka je članica vladajuće koalicije od 2009. godine, a u taj savez je ušla pod sloganom „Ravnopravnost prvo”. S vremena na vrijeme pojedini funkcioneri BS-a zamjeraju što DPS ne čini dovoljno da ispoštuje odredbe iz koalicionog sporazuma, koji predviđa i veće učešće Bošnjaka u organima uprave, ali i više bošnjačkih funkcionera na čelu državnih institucija. www.dan.co.me