Poštovani sunarodnici, uvaženi birači

Kemal Zoronjić

Kemal Zoronjić

Podrška koju smo dobili na oktobarskim izborima pokazali smo da su Bošnjački narod i Bošnjačka stranka nezaobilazan činilac na savremenoj političkoj sceni u Crnoj Gori. Podrška koju ste dali našem izbornom programu, dokazuje da ste u njemu prepoznali i svoje političke ciljeve. Što opet dokazuje da je Bošnjačka stranka i autentični politički predstavnik i da ima izborni legitimitet u svom narodu.

Bošnjačka stranka u novom sazivu parlamenta ima tri poslanika i svoj poslanički klub.   Kao i do sada, svojim radom i djelovanjem pokazat ćemo da želimo, ne samo deklarativno, nego i stvarno i praktično, da radimo na realizaciji programskih ciljeva i tako pružimo puni doprinos kako u Skupštini Crne Gore, tako i u izvršnoj vlasti i svim institucijama gdje budu naši predstavnici.

Puna integracija bošnjačkog naroda u multinacionalno, multikonfesionalno i multikulturalno društvo, suštinski demokratizovane Crne Gore, osnovni je politički cilj Bošnjačke stranke. Isto tako, naš politički interes prepoznajemo i u srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda u državnim i lokalnim  organima,  zaštiti nacionalnih kultura i identiteta kroz jačanje manjinskih institucija, stvaranju uslova za unapređenje socijalnog i ekonomskog ambijenta u Crnoj Gori, posebno u onim sredinama gdje većinski žive pripadnici manjiskih naroda, snažnijem odnosu države sa dijasporom kao i unapređenju sistema obrazovanja na jezicima manjinskih naroda.

Što se rada Skupštine u prethodnom sazivu tiče smatramo da je on bio veoma dinamičan i plodotvoran.  Podsjećamo da je ta skupština donijela niz zakona koji su umnogome doprinijeli pozitivnom mišljenju Evropske komisije o otvaranju pretpristupnih pregovora Crne Gore o članstvu sa Evropskom unijom. Takođe, u svim izvještajima Evropske komisije, koji su objavljeni za vrijeme prethodnog saziva skupštine, a koji se tiču ostvarenog napretka u Crnoj Gori i demokratizacije društva, Skupština Crne Gore je često isticana i hvaljena kao pozitivan primjer.

Međutim, mi iz Bošnjačke stranke i ovoga puta ukazujemo da je bio nedostatak predhodnog saziva parlamenta,  to što nije bilo političke volje da se na temelju ustavnih načela, donese novi Zakon o manjinskim pravima i slobodama kao i izborno zakonodavstvo kojim bi se obezbjedilo autentično političko predstavljanje manjinskih nacionalnih zajednica i na lokalnom nivou.

Vjerujemo da će ovaj saziv parlamenta imati više razumijevanja i sluha i završtiti i ovaj dio posla koji je veoma značajan za pripadnike manjinskih naroda u Crnoj Gori.

Nakon verifikacije mandata poslanika i izbora rukovodstva Skupštine, u kojem je s najvećim brojem glasova izabran i potpredsjednika parlamenta iz redova Bošnjačke stranke-Suljo Mustafić, pred nama su novi izazovi rada u parlamentu. Svjesni smo da nas očekuje mnogo toga što trebamo uraditi u ovom mandatu. Kao najviši predstavnički dom i kao najveći nivo zakonodavne vlasti, imamo i najveću odgovornost za sve što treba uraditi u daljem procesu usvajanja evropskih vrijednosti. Usvajanje evropskih standarda u svim segmentima društva, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, brže reforme društva i samim tim obezbjeđivanje uslova za ekonomski boljitak te povećanje standarda građana, uslovi su koji moraju dobiti zamajac upravo iz ovog visokog doma. Time ćemo pokazati da želimo podijeliti vrijednosti istinske demokratije, prosperiteta, socijalne politike i tržišne ekonomije, kao i poštovanja ljudskih prava, na čemu počiva svaka moderna demokratija.

 

S poštovanjem,

Kemal Zoronjić, poslanik BS