Uvaženi  članovi  i simpatizeri Bošnjačke stranke, U ime Bošnjačke stranke i u svoje lično ime, želim da vam se još jednom zahvalim na ukazanom povjerenju. Vaša velika podrška politici koju vodi Bošnjačka stranka znači da ste u našem programu prepoznali i vaše ideje, potrebe i interese. To govori da je Bošnjačka stranka iskreno uz svoj narod, a interesi bošnjačkog naroda jesu interesi Bošnjačke stranke.
Rafet Husović

Rafet Husović

Na rezultate vaše podrške nije se mnogo čekalo. Suljo Mustafić, poslanik u Skupštini i dosadašnji šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke, 6. novembra, izabran je za potpredsjednika Skupštine Crne Gore. Ovo je veliko priznanje i uspjeh i za Bošnjake i Bošnjačku stranku. Prvi put, jedna nacionalna stranka u Crnoj Gori dobila je potpredsjednika najvišeg zakondavnog doma. Čestitam potpredsjedniku Mustafiću na izboru i želim mu da još snažnije i jače predstavlja bošnjačke interese u Crnoj Gori i svojim radom doprinese da naš parlament bude uspješniji na putu evroatlantskih integracija i izgradnji dobrosusjedskih odnosa. Ovim putem čestitam i novoizabranim poslanicima Bošnjačke stranke Kemalu Zoronjiću i Almeru Kalaču, i želim im uspjeh u daljem radu. Njihovim ulaskom u parlament pokazali smo da je Bošnjačka stranka otvorena za mlade ljude i nove ideje, i time dali primjer ostalim političkim subjektima u Crnoj Gori. Izbor autentičnih predstavnika Bošnjaka u Parlamentu, početak je puta koji znači ulazak predstavnika našeg naroda i u druge institucije. Bošnjački predstavnici biće uskoro  i u Vladi i ministarstvima, a nakon toga, kroz naše učešće u izvršnoj vlasti,   i u drugim institucijama-upravama, javnim službama, preduzećima, javnoj upravi ... Uvjereni smo da ćemo na takav način najbolje doprinjeti da stručni, kompetentni i obrazovani Bošnjaci nađu svoje mjesto u državnim institucijama, koje su dugo bile bez Bošnjaka ili sa malim brojem njih. Očekujemo i da je ćemo tako, nošeni snagom ideja, ali i stručnosti i odgovornosti,  raditi na brojnim projektima koji znače veća ulaganja, zapošljavanje i razvoj u našoj državi, a posebno u onim nerazvijenim sredinama u kojima živi bošnjačko stanovništvo. Koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim našoj brojnoj dijaspori koja sigurno ima velikog udjela u ovom našem rezultatu. Posebno se želim zahvaliti omladini koja nas je bezrezervno podržala na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. Bošnjačka stranka je ponosna na svoju omladinu, i oni predstavljaju budućnost Bošnjačke stranke. U ovoj nadolazećoj snazi, Bošnjačka stranka vidi buduće uspješne kadrove koji neće štedjeti svoje znanje i energiju kako bi pomogli svom narodu i državi. U narednom periodu, ohrabrena ovom podrškom, Bošnjačka stranka će još jače i s više entuzijazma raditi na ostvarivanju naših programskih načela, važnih za naše sunarodnike, kao  i za sve građane Crne Gore.   Srdačno vas selamim, želim vam ličnu i porodičnu sreću.

Rafet Husović, predsjednik Bošnjačke stranke