Podgorica, (MINA) – Deklaracija koju je Socijalistička narodna partija(SNP) uputila Skupštini ima dobrih detalja i teza i njeno eventualno usvajanje dalo bi doprinos daljim pregovaračkim procesima, ocijenio je šef poslaničkog kluba Bošnjačke partije (BS), Suljo Mustafić.

Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

SNP je 18. januara podnijela Skupštini Deklaraciju o ispunjavanju uslova za početak pregovora Crne Gore i Evropske unije (EU), u kojoj predlaže formiranje posebnog parlamentarnog tijela radi uspješnog vođenja I nadgledanja tog procesa.

Upitan da li će BS podržati tu Deklaraciju, Mustafić je agenciji MINA kazao da ta partija smatra da je dobro da se u parlamentu „otvori priča“ o daljim integracijama.

„Smatramo da tekst Deklaracije ima dobrih detalja i teza, da inicira neke važne stvari i da je dobar materijal za raspravu o pitanjima o kojima inače već postoji konsenzus u društvu. Tako da smatramo da bi njeno eventualno usvajanje dalo doprinos u tom pravcu“, rekao je on.

Neki detalji i djelovi deklaracije se ipak, kako je naveo, mogu unaprijediti i drugačije izreći. „Ali u svakom slučaju nemamo ništa ni protiv i takvog deklarativnog iskazivanja volje političkih subjekata koji učestvuju u parlamentu “, rekao je Mustafić.

Ipak, definitivnu odluku o podršci Deklaraciji i drugim važnim pitanjima, BS će, kako je naveo, donijeti na sjednici glavnog odbora partije. “Nakon čega ćemo imati jasne stavove koje ćemo saopštiti preko poslaničkog kluba“.

Mustafić je kazao da BS dijeli mišljenje da parlamentu pripada značajna uloga u pregovaračkom procesu.

„Smatramo da parlament mora imati prepoznatljivu ulogu i tijelo koje će se baviti pregovorima, prateći proces i rad timova u saradnji sa Evropskom komisijom“, rekao je on.

Mustafić smatra da je parlament i do sada imao veliko učešće u onom što je postignuto u pregovorima sa EU, i da mu, kao i poslanicima koji su bili u Odboru za evropske integracije, pripada veliki dio zasluga za do sada učinjeno.

Prema njegovim riječima, intenzivna uloga praćenja pridruživanja je usko skopčana sa kontrolnom ulogom koju parlament ima dosadašnjim Poslovnikom, i koja će, kako je naveo, biti definisana i poslovnikom koji će uskoro biti usvojen.

BS je ranije uputila inicijativu da se u pregovaračkom timu nađu predstavnici manjinskih naroda.

„Smatramo da je uloga manjinskih naroda veoma značajna, isto kao što je bila i u obnavljanju nezavisnosti i kao što je u sadašnjem doprinosu unaprjeđenja ugleda i pozicije Crne Gore u međunarodnim okvirima. Zato smatramo da je veoma važno da se u pregovaračkim strukturama nađu I referentne i kompetentne osobe koje pripadaju manjinskim nacionalnim zajednicama“, kazao je on.

Mustafić je najavio da će BS o tome i o drugim pitanjima razgovarati sa glavnim pregovaračem Aleksandrom Pejovićem na sastanku koji će biti održan u ponedjeljak.

„On je mlad ali obrazovan stručnjak, i nadam se da će razumjeti našu potrebu i uvažiti ove naše realne stavove“, zaključio je Mustafić.