ULCINJ – Bošnjačka stranka na prethodnim lokalnim izborima u Ulcinju nije prešla izborni cenzus, a na ovim očekuju ulazak u lokalni parlament i eventualno učešće u koalicionoj vlasti. Na glasačkom listiću Bošnjačka stranka je pod brojem 3. O programu ove stranke, kampanji, izborima i viđenju razvoja Ulcinja za Pobjedu govori nosilac ove liste Muamer Raščić. POBJEDA: Šta je to što program Vaše partije nudi građanima Ulcinja? Kako vidite dalji razvoj grada i kakva rješenja imate za tekuće probleme?
Muamer Raščić

Muamer Raščić

RAŠČIĆ: Neophodno bi bilo da se odmah poslije izbora uspostavi konsenzus partija o mjerama koje treba preduzeti da bi se zaostavilo propadanje grada. Nužna je promjena postojeće garniture vlasti koja već 20 godina svojim (ne)radom i (ne)znanjem urušava i uništava ulcinjsku privredu i turističke resurse. Neophodno je donošenje plana o održivom razvoju i izrada planske dokumentacije, usvajanje DUP-ova.  Potrebno je dovođenje strateških investitora, revitalizacija i zaštita kulturno- istorijskih spomenika sa posebnim osvrtom na grad Svač, što bi se višestruko vratilo kroz razvoj usluga, poljoprivrede i stočarstva i razvoj Vladimira s okolnim selima.  Treba pojačati rad Turističke organizacije i preduzeti mjere na izgradi projektne dokumentacije na području Velike plaže i Štoja. Povratnicima iz inostranstva treba dati pogodnosti i olakšice u investiranju. U programu Bošnjačke stranke je i hitno sprovođenje mjera o stalnom detaljnom čišćenju grada i trajnom uklanjanju divljih deponija. Potrebno je činiti stalne i kontinuirane napore na povraćaju i korišćenju maslinjaka bivših vlasnika u reonu Valdanosa i obezbjeđenje povoljnih kreditnih sredstava za razvoj poljoprivrede i stočarstva. Obrazovanje kadrova za organsku proizvodnju, korišćenje obnovljivih izvora energije, školovanje i zapošljavanje, jačanje usluga turizma i poljoprivrede. U Ulcinju je potrebno formirati koalicionu ekspertsku vladu. POBJEDA: Zbog čega mislite da bi građani trebali da daju glas Vašoj listi? RAŠČIĆ: Bošnjačka stranka sa postojećom infrastrukturom te učešćem u  izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, brojčano i finansijski najjačom dijasporom u Americi, kao i dobrim odnosima sa turskom vladom i arapskim zemljama je respektabilan partner koji u zemljama Evropske unije predstavlja resurs koji mogu koristiti sve dobronamjerne partije kao i država Crna Gora. Ovo govorim iz razloga što koliko god su Bošnjačkoj stranci potrebni glasovi građana Ulcinja isto tako mislim da bi za dobro i brži razvoj Ulcinja bilo veoma korisno i dobro da Bošnjačka stranka bude zastupljena u parlamentu Ulcinja i da ima svog predstavnika u izvršnoj vlasti. POBJEDA: Na čemu se bazira kampanja koju vodite? RAŠČIĆ: Kampanja se zasniva na upoznavanju potencijalnih birača i građana Ulcinja sa postojećom situacijom propadanja i devastacije privrednih i turističkih kapaciteta, naglog siromašenja građana, te drastičnog odliva stanovništva Ulcinja, devastacija kulturnih i istorijskih dobara… Predlažemo rješenja i mjere koje je neophodno preduzeti da se zaustavi negativan trend i ubrza razvoj Ulcinja. Kampanja je usmjerena prema svim građanima, bez obzira na političku, vjersku ili rodnu pripadnost. Posebna ciljna grupa je bošnjačka populacija, čije je prisustvo migracijom stanovništva u posljednjoj deceniji značajno povećano i čije statističko prisustvo kao manjine u ovom gradu zavređuje da ima svoje predstavnike u lokalnom parlamentu. Ovo je sve u cilju integrisanja bošnjačke populacije u privredne i političke tokove ovog prelijepog grada i formiranje zajednice, a radi očuvanja kulture, jezika, tradicije, vjerskih običaja i sl. na ovim prostorima. Računamo i na podršku slobodnih i neopredijeljenih birača koji poštuju konstruktivnu, tolerantnu i u Crnoj Gori prepoznatljivu politiku Bošnjačke stranke. POBJEDA: Kakva je trenutna politička situacija u Ulcinju? RAŠČIĆ: U Ulcinju nakon posljednjih lokalnih izbora koji su održani 2010. uglavnom dominiraju dvije jače lokalne partije  – albanska Forca i lokalni ogranak DPS-a koji se uglavnom oslanja na infrastrukturu i pomoć vladajuće partije u osvajanju glasova. Tu je i pet manjih partija. Svakako da ne postoji ni teoretska mogućnost da u ovom momentu neka od partija osvoji apsolutnu većinu u parlamentu. Broj glasova koje će osvojiti dvije najjače stranke uglavnom će definisati pitanje budućeg ustrojstva vlasti u Ulcinju. Ukoliko ni obje zajedno ne osvoje većinu od 17 odbornika (Forca, DPS) onda u obzir dolaze i druge kombinatorike za formiranje vlasti. POBJEDA: Da li očekujete da ćete biti dio vlasti i sa kim Vaša stranka može biti u koaliciji? RAŠČIĆ: S obzirom na datum održavanja izbora, koji u ovom momentu nije povoljan za nas, očekujemo jedan siguran mandat. Da se izbori održavaju početkom ili krajem ljeta kada je na ovim prostorima prisutan veliki broj Bošnjaka očekivali bismo i dva mandata. U svakom slučaju, očekujemo i podršku neopredijeljenih birača i onih koji cijene dosadašnji rad Bošnjačke stranke. Nadamo se da možemo veoma lako biti jedan od činilaca vlasti u Ulcinju. Teško je reći u ovom momentu sa kojom od partija bismo ušli u koaliciju jer postoje različite kombinatorike. U svakom slučaju to će biti partije sa kojima imamo dobre odnose i koje mogu ponuditi dobre kadrove i rješenja kao i približno slične programske ciljeve za razvoj ovog grada.

Odbornička lista Bošnjačke stranke

Muamer Raščić, Omer Skrobanović, Jupo Rastoder, Edis Sijarić, Mesud Čuturić, Nermina Hasanbegović, Šemso Dacić, Hadro Kalač, Medo Šoškić, Mensur Murtović, Zumreta Muratović, Enes Džafić, Bajram Redžepagić, Ertan Omerović, Esma Vukoslavčević, Kimeta Kapičić, Lejla Kapičić i Nusret Aličković.

Razgovarala: Ana Živanović Pobjeda