Dosadašnja praksa u Crnoj Gori pokazivala je da su manjinski narodi većinom glasali za građanske partije, ali im je novi izborni Zakon omogućio olakšice i autentičnu zastupljenost u parlamentu.
Kemal Purišić

Kemal Purišić

Za razliku od starog izbornog Zakona po kome je princip pozitivne diskriminacije važio isključivo za albansku populaciju u Crnoj Gori koja je imala pravo na posebnu izbornu jedinicu i zagarantovanih 5 poslaničkim mjesta u parlamentu, novi Zakon proširio je prava na sve manjinske narode u Crnoj Gori. Sve manjine sada imaju pravo da koriste  princip tzv. afirmativne akcije koja im omogućava autentičnu zastupljenost u Skupštini. Izborni cenzus smanjen je za sve manjinske liste, što znači da svim manjinskim partijama treba manje glasova da osvoje veći broj mandata. Upravo to je opredijelilo Bošnjačku stranku, koja je glavni predstavnik interesa bošnjačkog naroda u Crnoj Gori da, za razliku od parlamentarnih izbora 2009. kada su nastupili u koaliciji sa vladajućim DPS i SDP, na jesenjim izborima nastupe samostalno. "Prirodno bi bilo da se nastavila ta vrsta saradnje ali otom potom. Sada se spremamo za izbore. Mislimo da imamo bolje šanse da se adekvatno predstavimo biračima i računamo da će ovoga puta predstavnici bošnjačkog naroda u znatno većem procentu i broju glasati našu stranku jer smo se, čini mi se u međuvremenu predstavili kao ozbiljna stranka. Zastupali smo njihove interese iako nijesmo imali zvanično taj status autentičnih predstavnika", kaže potpredsjednik Bošnjačke stranke Kemal Purišić. Prevaziđen koncept ili nova šansa Kemal Purišić je saglasan sa tezom da je dosadašnja praksa pokazivala kako većinska podrška manjinskih naroda građanskim partijama u Crnoj Gori nije adekvatno nagrađivana i kako njihova prava nijesu u dovoljnoj mjeri uvažavana. "Nesrazmjerno učešće u vlasti, zapostavljenost naše kulture i tradicije, zapostavljenost krajeva gdje žive pripadnici manjinskih naroda. Mnogi parametri ukazuju da je loše stanje i da se prosto malo mora poraditi na tim problemima. Računam da je sazrela svijest o jednom lošem tretmanu pripadnika moga naroda i ne samo moga naroda u Crnoj Gori. Na kraju krajeva, pripadnici svih manjinskih naroda su učinili ono što se od njih očekivalo za državu Crnu Goru. Sada je vrijeme da porade malo na svom problemu", ističe Purišić. Pripadnici bošnjačko-muslimanskog, albanskog i hrvatskog naroda do sada su ispoljavali lojalnost državi Crnoj Gori koja je posebno došla do izražaja zdušnom podrškom obnove crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006. Ipak, nameće se pitanje koliko su vladajuće partije kojima su manjine pretežno bile naklonjene, zloupotrebljavale njihovu podršku za opstanak na vlasti prije nego što su se istinski brinule o njihovim interesima. Dimitrije Jovićević RSE