Amandmani Bošnjačke stranke (BS), Force i Hrvatske građanske inicijative (HGI)u vezi sa afirmativnom akcijom na lokalnom nivou, utemeljeni su u Ustavu i nema razloga za njihovo povlačenje, poručio je potpredsjednik BS-a Suljo Mustafić.

Suljo Mustavic Komentarišuči predlog Pozitivne Crne Gore o povlačenju amandmana kako bi bilo omogućeno usvajanje izbornog zakona, Mustafić je kazao da manjinske partije imaju puno pravo da kao legitimni predstavnici svojih zajednica traže afirmaciju na lokalnom nivou. »Nema razloga za povlačenje amandmana i pozivamo Pozitivnu i Socijaldemokratsku partiju (SDP), kojima su bili prihvatljivi predlozi manjinskih partija u Radnoj grupi, da podrže amandmane i na Kolegijumu i tako bude postignut konsenzus oko jedinog preostalog pitanja u vezi sa izbornim zakonom«, rekao je Mustafić agenciji MINA. On tvrdi da su predstavnici Pozitivne i SDP u Radnoj grupi koja je na izbornim zakonima radila oko osam mjeseci, podržali predlog manjinskih partija o autentičnoj zastupljenost na lokalnom nivou. Mustafić je ocijenio, da je predlog da bi ako se odustane od amandmana, parlament morao da riješi pitanje afirmativne akcije do kraja godine, kontradiktoran jer bi se i tada, kako je rekao, moglo očekivati da se na isti način manjinskim partijama osporava pravo na zastupljenost u lokalnim parlamentima. »To je kontadikcija jer se prvo traži odlaganje prava na primjenu izbornog zakona na lokalnom nivou i njegovo prolongiranje, a istovremeno dovodite u pitanje to pravo«, rekao je Mustafić. On je kazao da je jasno da se političkim frazama i floskulama neko pokušava predstaviti kao zaštitnik vrijednost viševjerske i više nacionalne Crne Gore, a da se sa druge strane u stvarnosti osporava ustavno pravo manjinskim zajednicama o autentičnoj zastupljenost na lokalnom nivou. »Čudna je ta pojava zalaganje za reformske vrijednosti i višenacionalnu građansku Crno Goru ako istovremeno osporavate pravo manjsinkim narodima na ono što im je previđeno Ustavom«, rekao je Mustafić. On je podsjetio da je predlog za afirmativnu akciju bio i prije dvije i po godine kada je usvojen aktuelni izborni zakon, ali da se tada privremeno odustalo od toga uz obrazloženje da treba ispuniti sedam kriterijuma Evropske komisije i da je to prioritet odnosno dinamika procesa evropskih integracija. »Tada smo privremeno odustali uz obećanje predsjednika Skupštine da će biti obrazovana nova radna grupa koja će raditi na lokalnoj afirmativnoj akciji ali ona nije formirana vjerovatno zbog nedostatka političke volje«, rekao je Mustafić. On je kazao da su u manjnskim partijama, kada je formirana Radana grupa koja je imala složen zadatak da pripremi cijeli set izbornih zakona, očekivali da će biti primijeno ono što je dogovoreno 2011. godine. »Ne tražimo ništa van onog što je predviđeno Ustavom i što su preporuke iz Lunda«, rekao je Mustafić. Na pitanje kako vidi ocjene šefa poslaničkog kluba Pozitivne Mladena Bojanića da manjinske partije nemaju ekskluzivno pravo da zastupaju interese manjina, Mustafić je kazao da ni BS, Forca i HGI nijesu tražile nikakv ekskluzivitet. »BS, Forca i HGI su politički legitimitet dobile na poslednjim parlamentarnim izborima i svojim programom i izbornim kampanjom smo se legitimisale kao predstavnici bošnjačke, albanske i hrvatske nacionalne zajednice i samim tim imamo legitimitet da govorimo u njihovo ime«, rekao je Musfafić. Prema njegovim riječima, svi ostali koji misle da mogu govoriti u ime tih zajednica svoj legitimitet treba da izbore kroz liste i program na izborima. »Političke partije nijesu jedine koje štiite identitet manjinskih naroda ili bilo kog drugog. Tu su i nevladine organizacije, udruženja, manjinski savjeti, ali kad se govori o političkom legitmitetu on se isključivo dobija na izborima«, naveo je Mustafić. On je rekao da su manjinske partije i kroz parlament i na druge načine pokazale da znaju da prepoznaju i podrže građanske vrijednosti i reformske procese u Crnoj Gori i njen evropski put i NATO integracije. »Pokazujući da je interes države najvažniji u svakom momentu ali treba razumjeti da svaka od tih partija ima prefiks svoje nacionalne zajednice i u tom smislu jače od ostalih treba da artikuliše potrebe svog naroda«, ocijenio je Mustafić.

MINA