Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) će se izjasniti u vezi predloženog vrhovnog državnog tužioca, kada taj izbor bude na dnevnom redu Skupštine, saopštio je potpredsjednik Skupštine Suljo Mustafić.

Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Tužilački savjet je predložio da se za tu funkciju ponovo izabera Ranka Čarapić, a zaključcima parlamenta je predviđeno da se bira kvalifikovanom većinom.

Mustafić je rekao da će pri donošenju odluke imati u vidu rezultate, koje je Tužilaštvo ostvarilo u vezi aktuelnih problema u Crnoj Gori.

»Prije svega problem korupcije, kao i rezultati koje je Tužilaštvo imalo u vidu sakupljanja dokaza kada su u pitanju zločini koji se tiču deportovanja bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore, slučajevi Bukovica, Kaluđerski laz«, pojasnio je Mustafić.

On smatra da rad Tužilaštva treba posmatrati u kontekstu ukupnog sudstva i tužilaštva u Crnoj Gori.

»To je prilično usko povezano, i ako se posmatraju rezultati unutar tužilaštva, moraju se u taj kontekst staviti i rezultati koje je ostvarilo sudstvo u Crnoj Gori«, ocijenio je Mustafić.

On je kazao da “postoji činjenica da je Tužilaštvo nezadovoljno zbog sudstva, ali da su oni dio ukupnog pravosudnog sistema, i da ih ne treba razdvajati”.

Mustafić je naveo da su tužilaštvo i sudstvo dio ustavnih promjena koje su na dnevnom redu Ustavnog odbora.

»I Skupština što prije treba da donese rješenje ukoliko želimo da savladamo prvu fazu pridruživanja Evropskoj uniji«, zaključio je on.