Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Podgorica – Nedovoljna zastupljenost pripadnika bošnjačko-muslimanskog naroda u institucijama i adekvatniji ekonomski razvoj manjinskih sredina biće i dalje među prepoznatljivim ciljevima Bošnjačke stranke (BS), poručio je šef poslaničkog kluba BS, Suljo Mustafić, i ocijenio da je porast povjerenja u tu partiju očigledan.

On je ocijenio da je veoma važno da manjinske zajednice budu dio evropskih procesa Crne Gore, i da u njima učestvuju preko svojih autentičnih predstavnika, koji se biraju preko manjinskih lista.

»Samo tako izabrani predstavnici mogu sa punim legitimitetom zastupati potrebe i interese manjinskog naroda. U narednom periodu treba još mnogo raditi na unaprijeđenju položaja manjinskih naroda«, rekao je Mustafić agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, radilo se dosta u cilju obezbjeđivanja zakonske regulative koja se tiče obezbjeđivanja adekvatnije zastupljenosti u institucijama, veće zastupljenosti u javnim službama, administraciji, upravama. »Sada to treba sprovesti u praksi, u stvarnom životu, na terenu«.

Mustafić je ocijenio da je, kada su pripadnici bošnjačko-muslimanskog naroda, jasno da nijesu dovoljno zastupljeni u mnogim institucijama, kako na državnom nivou tako i u opštinama gdje žive pripadnici tog naroda.

»Pokretanje ovih pitanja, kao i mnogih drugih koji se tiču boljeg socijalnog položaja i adekvatnijeg ekonomskog razvoja, većih ulaganja i zapošljavanja u sredinama gdje žive pripadnici manjina, regionalnog razvoja, izgradnje putne infrastrukture, bili su i do sada naši prepoznatljivi ciljevi i pitanja za koja smo se zalagali, a to ćemo nastaviti i ubuduće«, rekao je on.

Birači BS, kako je dodao, to prepoznaju. »I sasvim je evidentan porast povjerenja u BS, u svim sredinama gdje žive pripadnici bošnjačko-muslimnaskog naroda«.

Upitan o mogućnosti koalicije sa Demokratskom partijom socijalista ili eventualnoj postizbornoj koaliciji, Mustafić je podsjetio da se BS opredijelila za samostalan izlazak na izbore.

»Urađene su ozbiljne pripreme, u svim našim odborima, završen je proces predlaganja kandidata, a u ponedjeljak i utorak će naše Predsjedništvo i Glavni odbor utvrditi izbornu listu koja će, uz prikupljene potpise, biti predata izbornoj komisiji«, naveo je on.

Nakon toga će, dodao je, nastaviti sa kampanjom, gdje će se potruditi da biračima objasne njihove ciljeve.

Kako je kazao, isključivo im je stalo da dopru do svakog njihovog birača i predstave naš program i objasne da je BS jedini autentični predstavnik preko kog će biti predstavljeni i zastupljeni njegovi interesi u parlamentu i drugim institucijama.

»O koalicijama i savezima ćemo razmišljati nakon izbora, a sada nam je isključivi cilj dobar izborni rezultat i sve snage smo usmjerili u tom pravcu«, naveo je Mustafić.

Program BS je, dodao je, prepoznatljiv i jasan, u javnosti i u međunarodnim okvirima prepoznaju ih kao politički subjekat koji je jasno opredijeljen za evropske i NATO integracije, građanske slobode i reformu društva, borbu protiv korupcije i kriminala.

»Ali smo prepoznati i kao partija koja štiti i zastupa interese bošnjačko-muslimanskog naroda. Stoga, možemo sarađivati sa onima koji su spremni da pomognu u ostvarenju ovih ciljeva, koje smatramo važnim i za budućnost Crne Gore i za položaj manjinskih naroda u njoj«, poručio je Mustafić.

Upitan da li isključuje postizbornu koaliciju sa Demokratskim frontom, on je rekao da je Crna Gora multinacionalna država u kojoj su manjinski narodi faktor stabilnosti i državotvornosti.

»Mislimo da svaka vlast, ukoliko želi imati širok legitimitet i demokratsko utemeljenje, mora imati autentične predstavnike manjinskih naroda u institucijama, odnosno kao dio vlasti, koji utiče na kreiranje i donošenje odluka. To treba da bude dugoročno opredjeljenje svih partija, koalicija ili blokova bilo da je to sadašnja ili neka buduća vlast«, smatra Mustafić.

On je, govoreći o Pozitivnoj Crnoj Gori, ocijenio da je to nova politička grupacija koja tek treba da izmjeri svoju snagu u biračkom tijelu i nađe svoje mjesto na političkoj sceni. »U svakom slučaju, dobro je da na političkom tržištu bude novih ideja.«

Upitan da li misli da zbog prelaska pojedinih članova Socijalističke narodne partije u Demokratski front može doći do toga da kampanje budu negativnije i oštrije, Mustafić je rekao da to što je Crna Gora dio evropskih procesa, od koje se očekuje dalja demokratizacija društva i političkog ambijenta, obavezuje na korektnu političku kampanju, sa što manje tenzija i negativnih tonova.

»BS će sigurno voditi korektnu i fer kampanju u kojoj nam je cilj da Bošnjacima-Muslimanima i, ukupno svim građanima, predstavimo naš program i ciljeve. To su naša zaalaganja i ciljevi i mi se nećemo baviti drugim partijama i njihovim programima«, rekao je on.

Mustafić smatra da će se partije vjerovatno fokusirati na ono što je ključno u njihovim programima.

»Ipak, pošto je ekonomska kriza i socijalno stanje krupan problem našeg društva vjerovatno će najveći broj poruka biti upućen u cilju nudjenja rješenja da se izadje iz tog stanja«, naveo je on.

Pored toga, dodao je, kod manjinskih partija će vjerovatno biti naglašeno i ono što je temelj njihovog programa – zastupljenost u institucijama, ravnopravnost i predstavljanje naroda preko svojih predstavnika.