Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj, Rafet Husović, kazao je da nije zadovoljan situacijom na seoskim područjima, navodeći da taj potencijal nije na adekvatan način iskorišćen i valorizovan.
Rafet Husović, predsjednik Bošnjačke stranke

Rafet Husović, predsjednik Bošnjačke stranke

On je rekao da je podjela Crne Gore na siromašni sjever i bogati jug i dalje prisutna i dodao da taj problem traje više decenija “i svakako nije lako rješiv u nekom kraćem periodu”. “Da bi se smanjio jaz koji postoji između ta dva dijela Crne Gore treba stvarati ambijent na sjeveru za privlačenje investicija kroz razne podsticajne mjere kako sa državnog tako i sa lokalnog nivoa”, kazao je Husović agenciji MINA. Prema njegovim riječima, opredjeljenje Vlade Crne Gore je da u narednom periodu podstiče ravnomjerni razvoja sva tri regiona Crne Gore. “Ali svako će se raditi na ubrzanom razvoju sjevernog regiona, kako bi se razlika između njega i centralnog i primorskog dijela smanjila”, kazao je Husović. Upitan šta je vizija Vlade za opstanak crnogorskih sela, sprječavanju njihovog izumiranja, i zadržavanja stanoviništva, on je rekao da se nastavkom mjera podrške poljoprivrednimcima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (naročito kroz Agrobudžet i MIDAS program) očekuje dalje povećanje broja zaposlenih u poljoprivrednoj oblasti na seoskom području u ovoj godini. Husović je kazao da treba raditi i na daljem stvaranju preduslova za poboljšanje poljoprivredne infrastrukture iznalaženje načina za subvencionisanje i podršku poljoprivrednim projektima. “Što će sve uticati da se postignu optimalniji uslovi za život i rad a time i za zadržavanje stanovništva na tom području”, kazao je on. Na pitanje šta su glavna planirana ulaganja na sjeveru u narednom periodu čime se osjetno mogu popraviti uslovi života tamošnjeg stanovništva, Husović je rekao da će Vlada nastaviti sa aktivnostima na unapređenju poslovnog ambijenta u cilju povećanja investicija u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama. “Nastaviće se realizacija programa podrške razvoju malih i srednjih preduzeća. Svakako treba raditi na povećanju proizvodnih kapaciteta, očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta u podržanim preduzećima, naročito onima koja posluju u klasterima”, naveo je Husović. On je kazao da u Vladi očekuju da će efekat toga biti povećavanje zaposlenosti u sjevernom regionu, a time i popravljanje uslova života stanovništva na tom području. “Za uspješan razvoj preduzetništva na sjeveru i povećanje zaposlenosti, glavni preduslovi koji se treba realizovati su projekti unapređenja osnovne i poslovne infrastructure”, ukazao je Husović. Husović je podsjetio da su preko Direkcije javnih radova u prošloj godini, pored infrastrukturnih, realizovani ili je započeta realizacija projekata razvojnog karaktera koji se odnose na nerazvijena područja, u oblastima preduetništva, turizma, kulture i sporta u vrijednosti preko pet miliona EUR. “Takođe, projekti koji su finansirani u sjevernom region, odnosno manje razvijenim opštinama sredstvima Evropske unije uz kofinansiranje Vlade Crne Gore iznose preko 5,5 milona EUR”, dodao je on. Prema riječima Husovića, od ukupnog iznosa sredstava u okviru prijedloga kapitalnog budžeta, od oko 90 miliona EUR, za ovu godinu, planirano je da se oko 47 miliona EUR realizuje preko Direkcije javnih radova. On je naveo da je predlog da se oko 60 odsto tih sredstava odnosi na realizaciju blizu 70 razvojnih projekata u oblasti osnovne i poslovne infrastrukture u sjevernom regionu i Opštini Cetinje, i da se neki od tih projekata odnose na izgradnju lokalne infrastrukture. Husović je rekao da je kapitalnim budžetom za ovu godinu, u iznosu od 6,3 miliona EUR, predložena izgradnja oko 50 kilometara lokalnih puteva, i više gradskih saobraćajnica. “U dijelu sportske infrastrukture, predviđena su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju, dijelom ili u cjelini sportskih dvorana i sala u Beranama, Žabljaku, Andrijevici, Gusinju i Murinu, kao i za sportski kompleks u Kolašinu”, dodao je on. Husović je kazao da će se prijedlogom kapitalnog budžeta koji će se realizovati preko Direkcije za saobraćaj u vrijednosti od oko 42,9 miliona EUR, podržati realizacija nekoliko ključnih projekata u ovoj godini u oblasti osnovne infrastrukture na sjeveru. “U okviru tekućeg budžeta za ovu godinu planirana su sredstva na programu Regionalni razvoj i privatizacija u okviru Ministarstva ekonomije, programu Ruralni razvoj, na poziciji subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu od 8,38 miliona EUR u okviru programa poljoprivreda i ribarstvo Ministarstva poljoprivrede”, naveo je on. Husović je rekao i da je planirana realizacija i razvojnih projekata finasiranih i iz drugih izvora, naročito kredita i donacija u oblasti energetike, poljoprivrede i turizma, kao ključnih oblasti koje treba da doprinesu smanjenju regionalnih razlika u Crnoj Gori u ubrzanom razvoju države u cjelini. Upitan da li, s obzirom na značajan broj crnogorskih stanovnika koji žive u inostranstvu, misli da su odnosi države i dijaspore valorizovani na pravi način i u dovoljnoj mjeri, Husović je kazao da je dijaspora Crne Gore mnogobrojna i moćan ekonomski, kadrovski i lobistički segment crnogorskog društva, navodeći da kao takva može i treba da pomogne državi u njenom razvoju i napretku. “Imamo veliki broj veoma uspješnih pojedinaca koji su potencijalni investitori i svakako moramo raditi da podstaknemo njihovo interesovanje da ulažu u Crnu Goru. Moramo neposredno raditi na unaprijeđenju saradnje sa našim sunarodnicima i njihovim udruženjima u iseljeništvu i dijaspori, a naročito u oblastima važnim za očuvanje njihovih nacionalnih, kulturnih, jezičkih i vjerskih identiteta i prava”, dodao je Husović. On je kazao da Ministarstvo vanjskih poslova preko Uprave za dijasporou kao i mrežom diplomatsko-konzularnih predstavništava, stvara uslove za ponovnu integraciju dijaspore u crnogorsko društvo. MINA