Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) spremna je, u zavisnosti od rezultata na lokalnim izborima, na saradnju i sa nekim opozicionim strankama, ukoliko se postigne saglasnost u vezi određenih ciljeva koje bi zajednički mogli postići, kazao je predsjednik te partije, Rafet Husović.

Rafet Husović

Rafet Husović

On je rekao da ne očekuje da će se prijeveremeni parlamentarni izbori desiti u ovoj godini, navodeći da očekuje da će ona proteći u političkoj i ekonomskoj stabilnosti.

„Relevantna istraživanja javnog mjenja pokazuju da u slučaju parlamentarnih izbora, raspored snaga na političkoj sceni Crne Gore bi bio manje više isti kao i sada i mislim da bi to bilo samo nepotrebno trošenje energije koja se može usmjeriti ka nečemu korisnijem“, kazao je Husović agenciji MINA.

On je dodao da će jasnija slika u vezi tog pitanja biti nakon lokalnih izbora na proljeću.

Upitan da li je BS spremna da sarađuje i sa opozicionim strankama u zavisnosti od rezultata na loklanim izborima, i ako jeste, sa kojima, Husović je rekao da to zavisnosti od rezultata na samim izborima.

“Spremni smo na saradnju i sa nekim opozicionim strankama ukoliko se za to stvore određeni uslovi i, naravno, postigne saglasnost oko određenih ciljeva koje bi zajednički mogli postići”, pojasnio je on.

Komentarišući odnose u vladajućoj koaliciji, Husović je kazao da u svakoj koaliciji postoje određene razlike i različita tumačenja i viđenja političkih dešavanja.

„Nekad je to manje, a nekad više izraženo što je i danas slučaj sa vladajućom koalicijom u Crnoj Gori“, dodao je on.

Upitan da li smatra da formiranje Bošnjačke demokratske zajednice može uticati na rezultat BS na lokalnim izborima na proljeće, Husović je rekao da je BS izgradila dobro partisku infrastrukturu u svim mjestima gdje Bošnjaci žive.

“I sve što smo radili od osnivanja, a pogotovo u prethodnoj godini, nas uvjerava da ćemo ostvariti dobar razultat na lokalnim izborima. Bošnjačka stranka je, kroz svoj program i aktvnosti na njegovoj realizaciji, jedini legitimni i autentični predstavnik bošnjačkog naroda u Crnoj Gori”, smatra on.

Husović je kazao da su u BS uvjereni da partije koje imaju bošnjački prefiks neće imati značajniji uticaj na izborni rezultat Bošnjačke stranke na predstojećim lokalnim izborima.

S obzirom na to da je jedna od glavnih stavki u programu BS i zahtjev da u državnim organima predstavnici Bošnjaka budu zastupljeni u procentu koliko je njihovo učešće u stanovništvu Crne Gore, on je rekao da su pomaci u zastupljenosti Bošnjaka u državnim institucijama vidljivi.

“I iz godine u godine stanje u tom segment je sve bolje i bolje. Mada treba nastaviti na daljem povećanju zastupljenosti u institucijama sistema kao i na daljem unapređenju položaja bošnjačkog naroda što se odnose i na ostale manjinske narode u Crnoj Gori”, naveo je Husović.

Prema njegovim riječima, BS ne odustaje od zahtjeva adekvatne zastupljenosti Bošnjaka na svim nivoima vlasti u Crnoj Gori.

“Ali svakako, za nas je bitno i da postoje adekvatna kadrovska rješenja za svaku poziciju ili funkciju. Iako ustavnim promjenama to pitanje nije formalno definisano, ukoliko postoji volja uvijek se to pitanje može riješiti na adekvatan i poželjan način”, rekao je Husović.

On je podsjetio da je Skupština Crne Gore, na prethodnom zasijedanju, izabrala sudije Ustavnog suda Crne Gore i da je jedan od njih je pripadnik bošnjačkog naroda.