Sasvim je sigurno da je značajna podrška predsjedničkom kandidatu svake od partija unutar koalicije, bez obzira na njihovu pojedinačnu snagu, kako zbog njegovog uspjeha na izborima, tako i zbog značaja koju institucija predsjednika ima u domaćoj i međunarodnoj javnosti – kazao je Mustafić 
Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

PODGORICA – Bošnjačka stranka očekuje da se u vladajućoj koaliciji, koju čine DPS, SDP, LP i manjinske partije, razgovara o zajedničkom predsjedničkom kandidatu. Smatram da je moguće postići takav dogovor. Na DPS-u je, kao najjačoj partiji, da  predloži  tog  kandidata, a da se ostale stranke izjasne o tome da li on ima njihovu podršku – kazao je za Pobjedu Suljo Mustafić, potpredsjednik Skupštine i član Predsjedništva BS. POBJEDA: Da li bi Bošnjačka stranka podržala Filipa Vujanovića ako bi on bio kandidat DPS-a? MUSTAFIĆ: Predsjedništvo i Glavni odbor Bošnjačke stranke daće konačnu riječ o predsjedničkom kandidatu. Naša partija podržaće onog predsjedničkog kandidata koji iskaže spremnost da uvažava vrijednosti višenacionalne i viševjerske Crne Gore na putu evroatlantskih integracija,  koji će posebno da doprinosi većem stepenu integracije manjinskih naroda u institucije i da doprinosi unapređenju njihovog položaja na društvenom, ekonomskom i obrazovnom planu, zatim da unapređuje saradnju sa dijasporom i da jača stabilnost  u regionu i koheziju unutar same Crne Gore. Očekujemo da će,  u zakonskom roku, a nakon konsultacija sa parlamentarnim partijama, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić raspisati predsjedničke izbore. Sasvim je sigurno da je značajna podrška predsjedničkom kandidatu svake od partija unutar koalicije, bez obzira na njihovu pojedinačnu snagu, kako zbog njegovog uspjeha na predstojećim izborima, tako i zbog značaja koju institucija predsjednika države treba da ima u domaćoj javnosti i međunarodnim okvirima. POBJEDA: U koaliciji DPS-SDP postoji spor o tome da li Vujanović može ponovo biti predsjednički kandidat. Kakav je Vaš stav? Očekujete li da će DPS insistirati na tom prijedlogu, uprkos protivljenju koalicionog partnera? MUSTAFIĆ: Ne bih prejudicirao odluku DPS-a. Mislim da treba ostaviti da ta partija procijeni koji je njen najbolji kandidat, uz uvažavanje činjenice ili pretpostavke da ta ličnost treba da dobije podršku i partija u koaliciji i što većeg broja birača. POBJEDA: Jeste li zadovoljni realizacijom postizbornog sporazuma sa DPS-om? Jesu li ispunjena očekivanja BS? MUSTAFIĆ: Realizaciju tog sporazuma prate predstavnici jedne i druge partije i kroz tromjesečnu analizu izvještavaće se, na sjednicama partijskih tijela,  o dinamici kojom se ostvaruje ono što je dogovoreno. Očekujemo da će se poštovati rokovi koji su predviđeni u sporazumu, jer će od toga zavisiti međupartijsko povjerenje i saradnja u Vladi i u parlamentu. POBJEDA: Član ste Ustavnog odbora, koji treba da nastavi izmjene najvišeg državnog akta. Kakav je Vaš stav o preporukama VK? MUSTAFIĆ: Mislim da je potrebno poštovati preporuke Venecijanske komisije. To je i stav evropskih partnera koji je jasno ukazao da su potrebne izmjene Ustava u dijelu pravosuđa, u skladu sa preporukama Venecijanske komisije i da to  mora biti jedan od prioriteta Crna Gore, te  da država mora jačati pravni okvir za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Očekujem da Ustavni odbor počne raditi što prije. Svjesni smo evropskih obaveza i činjenice da je Ustav potrebno mijenjati u dijelu koji se odnosi na pravosuđe i da je to potrebno uraditi u cilju jačanja njegovih kapaciteta, te ostvarivanja što veće nezavisnosti i bolje efikasnosti. POBJEDA: Kao potpredsjednik Skupštine u novom sazivu, šta su, po Vama, prioriteti u radu parlamenta? U čemu je njegova ključna uloga i u kojim oblastima rada je potrebno unapređenje? MUSTAFIĆ: Parlament je institucija koja je u samom temelju demokratskog društva. Dalja izgradnja Crne Gore kao demokratskog društva, umnogome, zavisiće od dostignuća parlamenta, bilo da je riječ o donošenju zakonodavstva ili jačanju njegove sposobnosti da vrši kontrolu ili nadzor sprovođenja zakona. Procesi integracija i dalje smjernice se moraju dobijati iz ovog doma. Graditi povjerenje u društvu znači jačati snagu institucija. Da bismo ostvarivali ove ciljeve, da bismo gradili druge institucije, moramo najprije osnaživati ulogu Skupštine, na kojoj počivaju stubovi demokratije našeg društva. Jačanje kapaciteta Skupštine jedna je od obaveza koju smo preuzeli u procesu evrointegracija i ovaj saziv parlamenta će morati da napravi još više progresa u tom pravcu. Parlament mora imati više realne moći, ne samo da donosi zakone, već i da nadzire njihovo sprovođenje. Naš parlament je najbolje ocijenjena institucija u izvještajima evropskih zvaničnika. To je priznanje za sve koji su vezani za ovu instituciju – poslanike, službe, odbore, zaposlene. Ali njegov dalji rad i efikasnost zavisiće od uslova u kojima funkcioniše – prostornih,  tehničkih i materijalnih. Prvenstveno treba radi na unapređenju prostornih uslova. Mislim da je svima jasno da je naš parlament sa najmanje prostora po poslaniku u okruženju. Da ne govorimo o tome u kakvim prostornim uslovima rade službe, odbori, poslanički klubovi. Tu se moraju preduzimati hitne mjere, jer su zahtjevi i evropske obaveze sve veće. Mora se jačati kadrovska struktura i, naravno, obezbjeđivati tehnička opremljenost, ali isto tako raditi i na unapređenju materijalnog položaja zaposlenih. POBJEDA: Otvaranje parlamentarnog kanala se sve češće pominje. Da li je to neophodno? MUSTAFIĆ: O tome postoji saglasnost svih političkih subjekata i poslaničkih klubova, koja je iskazana i kroz jednoglasnu podršku izmjenama Zakona o radiodifuznim servisima, sredinom prošle godine, kojim je otvoren put za osnivanje parlamentarnog TV kanala. Međutim, do realizacije potrebno je napraviti još puno toga u organizacionom, tehničkom, kadrovskom smislu, uz sagledavanje pratećih finansijskih aspekata ovog projekta. U svakom slučaju, treba na tome raditi, jer će parlamentarni kanal dati jasnu i cjelovitu sliku o svakodnevnim aktivnostima parlamenta, približiti njegov rad javnosti i građanima, bilo da je riječ o plenarnim sjednicama ili o radu skupštinskih odbora.
Očekujem podršku parlamenta za osnivanje opština Petnjica i Gusinje
POBJEDA: Kakav stav parlamenta očekujete povodom izmjena Zakona o teritorijalnoj organizaciji, s obzirom na to da su Gusinjani na referendumu izglasali da žele posebnu opštinu, a i povodom drugih zahtjeva za osnivanje samostalnih opština? MUSTAFIĆ: Očekujem da će na prvoj  sjednici parlamenta biti donijeta odluka o opštini Petnjica, jer su, kroz dosadašnju proceduru, ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi. Mislim da, na isti način, kroz poštovanje zakonske procedure, treba postupati i kada je Gusinje u pitanju. Jasno je da su građani na referendumu iskazali svoju podršku osnivanju ove opštine i sada je na državnim institucijama da kroz dalje aktivnosti dovedu do njene realizacije. Kao i u slučaju Petnjice, tako i povodom Gusinja, važno je poštovati volju građana tog područja za dobijanje statusa punopravne opštine i, naravno, opština koje nijesu same sebi svrha, već su u cilju intenzivnijeg razvoja tog područja, zaustavljanja iseljavanja stanovništva, većih ekonomskih ulaganja i boljeg života građana u njima i ukupno u sjevernom regionu Crne Gore. Piše: Ivana Koprivica (pobjeda.me)