Predsjedniku BS u obavljanju poslova iz djelokruga svoje nadležnosti pomaže kabinet Predsjednika. Kabinetom Predsjednika BS rukovodi šef Kabineta. Šefa Kabineta Predsjednika BS i njegove članove imenuje Predsjednik BS.