Predsjedniku BS u obavljanju poslova iz djelokruga svoje nadležnosti pomaže kabinet Predsjednika.

Kabinetom Predsjednika BS rukovodi šef Kabineta.

Šefa Kabineta Predsjednika BS i njegove članove imenuje Predsjednik BS.