Munib Ličina

Munib Ličina

Rođen 25.05.1964 u Beranama. Završio Vojnu akademiju kopnene vojske-smjer inžinjerija u Beogradu. Radio kao profesionalni oficir  JNA.  Napustio vojnu službu sa činom kapetana. Nakon napuštanja vojne službe, počeo se baviti privatnim preduzetništvom. Osnivač je  i vlasnik privatne firme „Meddis .d.o.o.“ u Baru, gdje je ujedno i izvšrni direktor. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke u Baru. Član je predsjedništva Bošnjačke stranke Crne Gore. Član je Odbora islamske zajednice Bar. Oženjen je i otac  dvoje djece. Aktivno poznaje (čita, piše i govori) ruski jezik.  Živi u Baru.