Home Novosti “Barska Bošnjačko –muslimanska lista –Sad I ubuduće” ima veoma jasne I prepoznatljive ciljeve.