Bar - “Barska Bošnjačko –muslimanska lista –Sad I ubuduće” ima veoma jasne I prepoznatljive ciljeve. To su: brži I dinamičniji razvoj Bara, sa većim zapošljavanjem mladih ljudi, privlačenje stranih investitora, smanjenje poreza i dažbina za privredne subjekte, ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, koja poslije turizma mora biti prioritet u privrednom razvoju, brže usvajanje detaljnih urbanističkih planova što će omogućiti mnogo veća i sigurnija ulaganja u privredne I turističke kapacitete. Sve ovo treba da prati kvalitetna izgradnja infrastrukture, u svim dijelovima opštine. Smatramo da je vrijeme da imamo kvalitetan put na relaciji Bar- Virpazar, preko Sutormana, zatim bolji i širi put preko Mrkojevića, koji je važan jer povezuje sa Albanijom i drugim zemljama. Moramo imati bolje puteve kroz naselja Šušanj, Polje, Gornje i Donje Zaljevo, Mikuliće, Velembuse i Turčine, bolje puteve u Veljem selu, Pečuricama, Kunjama i Gorani. Posebno ćemo insistirati na izgradnji mreže pristupnih puteva kroz maslinarske komplekse, što je osnovni preduslov za modernu eksploataciju maslinarstva. Smatramo da imamo odlične uslove za značajnim povećanjem broja maslina, kroz povoljne podsticajne mjere I kreditne aranžmane, kao što je slučaj u Hrvatskoj.Donošenje detaljnih urbanističkih planova, značajno i zbog legalizacije velikog broja bespravnih objekata, čijim vlasnicima treba omogućiti da, pod povoljnim uslovima, legalizuju svoje objekte, što je i značajan višegodišnji izvor prihoda za Budžet Opštine. Veliku šansu za razvoj vidimo kroz dalje uredjenje Starog Bara, što podrazumjeva ambijentalno uredjenje čaršije i stavljanja u funkciju ekonomske valorizacije Starog grada.Broj turista u Starom Baru biće mnogostruko povećan kroz kvalitetnu ponudu unutar Starog grada, kao I kroz dalji razvoj ugostiteljstva, zanatstva I trgovine u čaršiji.Treba povećati broj smještajnih kapaciteta u Starom Baru, zbog sve većeg interesovanja turista da borave u ovom ambijentu. Zalagaćemo se za dobijanje lokacije za izgradnju islamskog vjerskog objekta na Topolici, zbog potreba velikog broja vjernika, koji žive u gradskom jezgru I okolnim naseljima, kao I pravičnu restituciju ili nadoknadu za oduzeto i uzurpirano vakufsko zemljište. Veću pažnju moramo posvećivati iseljenicima zbog jačanja medjusobnih veza, što je i njihova I naša potreba i obezbjedjivanje sigurnjih i boljih uslova nego do sada za njihova ulaganja u zavičaj. Naš strateški ciljevi će svakako biti I , sad I ubuduće, ravnopravnost u zastupljenosti naših stručnih kadrova u služama lokalne samouprave, koja dosada nije bila dovljna, odnosno nije odražavala brojnost bošnjačko-muslimanske populacije u Baru. Bošnjačko-muslimanski izabrani predstavnici će biti istrajni i uporni u ostvarivanju ovih ciljeva, a naši sunarodnici to prepoznaju I zbog toga će , na izborima 23. maja, dati povjerenje listi Bošnjačkoj stranci odnosno njenoj “Barskoj bošnjačko-muslimanskoj listi- Sad i ubuduće.” Suljo Mustafić, Nosilac Barske bošnjačko-muslimanske liste i poslanik u Skupštini Crne Gore