Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet prisustvovali su parlamentarnom seminaru koji se održao 21. februara 2013. godine u Briselu, u organizaciji Evropskog parlamenta, na temu: ,,Energetska politika EU i njen uticaj na zemlje u procesu pridruživanja″.

Almer Kalač - Evropski parlament - Brisel

Almer Kalač – Evropski parlament – Brisel

Šef kluba poslanika Bošnjačke stranke, Almer Kalač, bio je član Delegacije Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, a pored njega u Delegaciji su bili i poslanici: Filip Vuković, Strahinja Bulajić i Fatmir Gjeka.

Na seminaru je analizirana strategija Energetske zajednice i predstavljeni izazovi i mjere sa kojima će se zemlje kandidati i zemlje u procesu pridruživanja nositi kako bi na adekvatan način izvršili reformu energetskog sektora.

Tokom seminara bilo je riječi o modelu koji bi omogućio integraciju energetskog tržišta, stvaranju stabilnog energetskog okruženja, ali i o nedostacima zemalja Jugoistočne Evrope, a koji se odnose na veličinu energetskog tržišta, zastarjelost infrastrukture kao i nedovoljnu iskorišćenost obnovljivih izvora energije.

Takođe, predstavnici parlamentarnih delegacija zemalja Jugoistočne Evrope predstavili su energetske infrastrukturne prioritete zemalja iz kojih dolaze, nakon čega su predstavljeni i energetski infrastrukturni prioriteti Evropske unije do 2020. godine.

Seminaru, pored parlamentarne delegacije Crne Gore i predstavnika Evropskog parlamenta,  prisustvovale su i delegacije Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Turske.

 Medija tim Bosnjacke stranke