Bijelo Polje – Članice Foruma žena BS iz Bijelog Polja na čelu sa predsjednicom Nerminom Kuč ,tokom bajramskih balgodati i radosti, posjetile su JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa“. FŽ BS BP je u duhu Bajrama, praznovanja, darivanja, dobročinstva, pružanja pomoći najranjivijim u našem društvu, odlučio da pokrene jedan humani čin i na taj način obraduje djecu sa smetnjama u razvoju, koliko je to bilo u njihovoj moći. Cilj posjete je bio da se ovoj djeci pruži malo pažnje, izmami osmjeh na licu, uruči poklon. Sve članice FŽ su sa zadovoljstvom i velikom strepnjom prihvatile svoj dio posla, obaveza i odgovornosti. Posjeta je prošla u najboljem redu, mališani su bili zadovoljni i srećni, članice foruma podijelile su poklone i nesebično se trudile da im izmame osmjehe i uljepšaju dan. U razgovoru sa Direktoricom centra, ujedno i sugrađankom Saidom Čikić, došle su do brojnih informacija o samom centru, kao i o korisnicima i uposlenicima centra. Centar pohađa 27 polaznika sa područja Opštine Bijelo Polje. Centar ima za cilj razvijanje modela dnevnog zbrinjavanja osoba ometenih u razvoju koje nemaju mogućnost uključivanja u sistem specijalnog ili redovnog obrazovanja a nudi sadržaje u oblasti obrazovanja, rehabilitacije, radnog angažovanja, rekreacije i socijalizacije. Centar nudi dnevno zbrinjavanje djece, stalni nadzor i njegu, besplatan prevoz, pripremu za inkluzivno obrazovanje, medikamentoznu terapiju, društvenu aktivaciju djece, i mnoge druge usluge. Centar je nastao 2004-te godine, na inicijativu NVO “Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama” iz Bijelog Polja. Članice FŽ BS BP smatraju, da bi njihova posjeta centru trebala da bude snažan podstrek za sve savjesne i humane građane, koji su voljni da na dilo koji način obraduju mališane centra, jer njima svaki vid pažnje, pa čak i samo druženje sa njima, pričinjava veliko zadovoljstvo. Članice su se potrudila da građanima prenesu najpotrebne informacije koje se tiču centa za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa“. Žiro račun centa na koji se mogu uplatiti sredstva, koja bi centru i mališanima dobrodošla je 510-23581-10 CKB, a sve potrebne informacije građani mogu dobiti na broj telefona +382 (0) 50 486 248, ili putem e-mail adrese dctisa@t-com.me. Da bi na najbolji mogući način prikazale sve što se dešavalo tokom posjete, članice FŽ su napravile i nekoliko fotografija sa mališanima iz centra. Slike govore više od riječi.