Plav – Za Opštinu Kao lokalna zajednica jednakih šansi gdje će se svim građanima omogućavati ostvarenje prava na zapošljavanje, obrazovanje, kulturni razvoj i zaštita ličnih i kolektivnih prava i nacionalnih vrijednosti: vjerskih, jezičkih , istorijskih, tradicionalnih. Gdje se sva pitanja rješavaju dijalogom, u institucijama sistema, bez primjene sile i bez majorizacija, u skladu as međunarodnim standardima rješavanja kolektivnih i individualnih i manjinskih prava i sloboda. – Koristeći svoje najsposobnije kadrove organizovatće efikasnu lokalnu upravu i profesionalni menadžment u svim fazama rada uprave. Brzo i efikasno će se odgovarati zahtjevima građana, a početnicima u biznisu će pripremati biznis planove i projekte. – Za brži razvoj Plava, as većim zapošljavanjem mladih ljudi u proizvodne pogone na bazi lokalnih resursa (poljoprivreda, turizam, prerada drveta). – Za korišćenje sredstava predpristupne pomoći EU fondova i drugih donatora i stranih investitora, a posebno fondova naše dijaspore za ulaganja u projekte komunalne, putne i saobraćajne infrastrukture, turističke kapacitete, prerađivačke pogone organske hrane, vode za piće, mini elektrane, alternativne izvore energije, programe zaštite prirode. – Za ukidanje biznis barijera i smanjenje poreza i dažbina privrednim subjektima, – Za donošenje Prostorno urbanističkog plana Opštine i brže usvajanje detaljnih urbanističkih planova, što će omogućiti veća ulaganja u privredne kapacitete i pospješiti legalnu individualnu gradnju poslovnih I stambenih objekata građana. U prethodnom periodu do četiri godine, Bošnjačka stranka je učestvovala u vršenju lokalne vlasti. Stručni kadrovi ove stranke su rukovodili najvažnijim resorima i poslovima razvoja Opštine pa s pravom ističemo DA su razvojni rezultati postignuti angažovanjem Bošnjačke stranke i njenih iskusnih i veoma sposobnih kadrova i korektne saradnje as predsjednikom Opštine uz podršku Vlade Crne Gore i međunarodnih donatora. Ističemo DA je Bošnjačka stranke učestvovala u izvršnoj opštinskoj vlasti još do 1998.god, do kada je realizovan veliki broj izuzetno značajnih i vrijednih projekata. Nosilac liste Bošnjačke stranke za lokalne izbore u Plavu Orhan Šahmanović: