Štefan File

Štefan File

Bošnjačka stranka čestita građanima Crne Gore pozitivno mišljenje Evropske komisije o otvaranju pregovora sa Evropskom unijom, koje je danas saopštio evropski komesar za proširenje Štefan File. Dobijanje datuma pregovora koje će donijeti Evropski savjet na svom zasijedanju, predstavlja izuzetan uspjeh čitavog društva na putu evropskih integracija. Pregovori će omogućiti našim institucijama da ojačaju, da se uoče postojeće slabosti, te da se istovremeno radi na njihovom otklanjanju. Bošnjačka stranka vidi proces pregovaranja kao priliku da se isprave i institucionalno riješe oni problemi u društvu na koje stalno ukazujemo: pravosuđe, organizovani kriminal, korupcija, restitucija, ravnomjerni regionalni razvoj. Rješavanje tih problema doprinijeće ispunjavanju standarda i podizanju kvaliteta života kako društva, tako i pojedinca, što i jeste naš cilj. Izvjesno je da će se prva faza pregovora odnositi na poglavlje 23, tj. na vladavinu prava, pravosuđe i temeljna ljudska prava. Bošnjačka stranka tu vidi šansu za unaprjeđenje zakona u pogledu prava manjina i punu implementaciju istih, čime bi se samo ojačala demokratija u Crnoj Gori i potvrdio njen iskreni evropski put. Jačanje institucija i rješavanje trajne stabilnosti ovih prostora vidimo kako u evropskim, tako i u NATO integracijama. Bošnjačka stranka, u tom smislu, NATO i evropske integracije vidi kao paralelan i nerazdvojan proces. Informativna služba Bošnjačke stranke