Podgorica - (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) nema ništa protiv ideje predsjednika Matice muslimanske, Avdula Kurpejovića, da ta nacionalna zajednica formira političku stranku, kazao je portparol Suljo Mustafić. Kurpejović je juče rekao da će ta nacionalna zajednica neizbježno morati da osnuje političku stranku i optužio vladajuću većinu da izbornim zakonodavstvom diskriminiše muslimansku zajednicu. “Možda bi bilo dobro da je to i do sada uradio, jer sa prilično neprovjerenim i neutemeljenim legitimitetom on i njegova družina stalno ističu da zastupaju interese muslimanskog naroda“, kazao je Mustafić agenciji MINA. On je ocijenio da nije teško formirati političku partiju, dodajući da će Kurpejović onda u javnom nastupu „legitimisati punu istinu vrijedi li on i njegova družina na političkom tržištu“. „Možda i ubijedi svoje biračko tijelo da više ne glasa Demokratsku partiju socijalista. Možda oni u Kurpejoviću prepoznaju autentičnog predstavnika. Međutim, ako to bude radio kao dosad sa Maticom muslimanskom, mislimo da će teško zavrijediti čak i jedan procenat povjerenja onih za koje tvrdi da ih predstavlja“, kazao je Mustafić. On je rekao da u BS znaju da među njihovim biračima ima i onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Muslimani, prepoznajući tu partiju kao subjekt koji zastupa i njihove interese vezano za zaštitu indentita, kulture i ostalog. Mustafić tvrdi da je DPS ispoštovala dio predizbornog sporazuma sa BS, dodajući da u toj partiji očekuju da će to biti slučaj i sa njegovim ostatkom. „Dio sporazuma je realizovan formiranjem političkog kluba BS sa tri poslanika i ulaskom u izvršnu vlast“, rekao je on. Mustafić je naveo da u BS očekuju da će u narednim mjesecima biti realizovan i dio sporazuma koji se odnosi na učešće od pet odsto u institucijama koje formira izvršna vlast, kao i procentualno učešće u diplomatko-konzularnim predstavništvima (DKP). On je objasnio da je BS zainteresovana za diplomatska mjesta u onim zemljama gdje ta partija i narod koji zastupa imaju političke i druge interese. Mustafić nije želio da precizira koje su to zemlje, ali je naveo da su to države u kojima Bošnjaci imaju brojniju dijasporu. „Mogu to biti neke evropske zemlje, neke prekomorske, može to biti Bosna i Hercegovina“. On je kazao da u BS smatraju i da treba voditi računa o osposobljenosti potencijalnih kandidata za diplomatske funkcije. „Diplomatski predstavnik, koji bi bio kadar BS, trebalo bi da bude prvi diplomata i zastupnik interesa države Crne Gore, i da doprinese jačanju veza Bošnjaka koji žive u toj državi i zemlje domaćina, kao i kulturnih, privrednih i drugih veza između dvije zemlje“, zaključio je on.