Odluka Evropske komisije da konstatuje napredak Crne Gore u oblasti vladavine prava i osnovnim pravima, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, i tako preporuči otvaranje pregovora o punopravnom članstvu u junu, jeste pozitivan impuls i podstrek za reforme u Crnoj Gori.

BOŠNJAČKA STRANKA POZDRAVLJA ODLUKU EVROPSKE KOMISIJE

BOŠNJAČKA STRANKA POZDRAVLJA ODLUKU EVROPSKE KOMISIJE

Bošnjačka stranka se raduje ovakvim zaključcima i gleda na njih kao na ohrabrenje i potvrdu da Crne Gora ide sigurno ka članstvu u Evropskoj uniji, kao što je i samit u Čikagu potvrdio napredak naše države ka članstvu u NATO alijansi.

Činjenica je da je u oblasti sedam ključnih prioriteta zabilježen napredak, ali određene slabosti su i dalje ostale. Jasno je da moramo više i sveobuhvatnije raditi na osnaživanju institucija i vladavini prava, posebno u oblasti koja se tiče osnovnih prava i sloboda i zaštiti od različitih vidova diskriminacije, kao što je Komisija i naglasila u zaključku svog najnovijeg izvještaja.

Vjerujemo da to znači da se, pored ostalog, više neće dešavati farsični sudski procesi i sramotne presude koje su bile za deportacije izbjeglica i etničko čišćenje u Bukovici.

Bošnjačka stranka će i dalje biti konstruktivan partner svim demokratskim političkimopcijama koje se zalažu za članstvu u EU i NATO.

Suljo Mustafić, šef poslaničkog kluba BS