Podgorica - Bošnjačka stranka najoštrije osudjuje vandalski napad i skrnavljenje islamskog vjerskog objekta u Tivtu i traži hitno rasvjetljavanje ovog nedjela, privodjenje pravdi i kažnjavanje počinilaca I nalogodavaca. Zgroženi smo činjenicom da, danas u Boki Kotorskoj, neko može sa toliko mržnje I vandalizma da se odnosi prema vjerskim objektima i spriječava islamske vjernike da obavljaju molitvu. Mislili smo da vrijeme napada na džamije i vjerske objekte pripada prošlosti , ali nas ovakvi događaji podsjete da u našem društvu još postoji i vjerska i nacionalna netrpeljivost. Nažalost, tirade o gradjanskom i slobodnom društvu nijesu dovoljne da bi svi građani Crne Gore, bili uistinu slobodni u iskazivanju svojih civlizicijskih potreba. Država je dužna da stvara ambijent u kome se vjerske, nacionalne i kulturne različitosti poštuju i pomaže njihovo ispoljavanje. Umjesto toga, lokalna uprava u Tivtu nije izašla u susret više puta ponovljenom zahtjevu Islamske zajednice za dobijanje lokacije za izgradnju vjerskog objekta, kao i parcele za muslimansko groblje. Zbog toga i ne čudi da se objekat koji je kupljen vlastitim sredstvima islamskih vjernika, našao na meti vandala, kada je lokalna uprava iskazivala ovakav odnos prema pripadnicima islama u ovoj Opštini . Bošnjačka stranka apeluje na policiju, tužilaštvo i sudstvo da urade sve da se uhapse I kazne počionici ovog gnusnog čina, kao i na lokalnu upravu u Tivtu da iskaže više razumijevanja nego do sada za islamske vjernike i njihove potrebe . Samo na takav način može se povratiti povjerenje građana koji su duboko uvrijeđeni ovim činom, u pravnu državu i u, mnogo puta, isticanu multietničku I multuvjersku toleranciju u Boki Kotorskoj. Informativna služba BS