Centar za demokratsku tranziciju je 25. juna 2014. godine organizovao konferenciju “Građani i institucije: mogućnosti komunikacije”, koja je završni događaj projekta "Konsultuj građane" koji se realizuje uz podršku Ambasade SAD-a u Podgorici. ajla2 Konferencija je imala za cilj da pokrene dijalog o značaju i mogućnostima uključivanja građana u proces donošenja odluka, šansama za unaprijeđenje komunikacije građana i institucija, kao i o ulozi društvenih mreža i mogućnostima koje one pružaju. Među panelistima ove konferencije bili su ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, NJ.E. Sue K. Brown, ministar za informaciono društvo i telekomunikacije g-din Vujica Lazović i potpredsjednik Skupštine Crne Gore g-din Branko Radulović. Na konferenciji je ocijenjeno da učešće građana u procesu donošenja odluka ima ogroman značaj za unapređenje demokratije, te da građani, da bi mogli učestvovati u procesu donošenja odluka moraju biti tačno, blagovremeno i potpuno informisani, što znači da je transparentnost rada državnih organa  suštinski preduslov za efikasnu kontrolu od strane građana. Između ostalog, na skupu je ocijenjeno da većina državnih institucija nedovoljno koristi društvene mreže kao sredstvo komunikacije sa građanima, te da moraju iskoristiti prednosti novih tehnoligija i nova sredstva komunikacije kako bi svoj rad približile građanima. Korišćenjem društvenih mreža institucije bi pojednostavile i poboljšale interakciju sa građanima i istovremeno ih podstakle da aktivnije učestvuju u procesu donošenja odluka.   Činjenica je da veliki broj državnih institucija čak i nemaju otvorene naloge na društvenim mrežama, a one koje imaju svode ih na prenošenje zvaničnih saopštenja i informacije o aktivnostima, što nije od značaja za građane kada je u pitanju njihova uključenost u proces donošenja odluka. Bošnjačku stranku na ovoj konferenciji predstavljale su Ajla Turusković, savjetnica u Klubu poslanika BS i Deniza Mustafić, članica Foruma žena BS.

Ajla Turusković, savjetnica u Klubu poslanika BS