Podgorica - Forum mladih Bošnjačke stranke Crne Gore održao je prvu sjednicu Predsjedništva Foruma mladih BS CG, na kojoj su za Potpredsjednike FM BS izabrani: Amer Demić, dipl.ecc, iz Rožaja, Vahedin Feratović, dipl.pravnik, iz Bara i Bejto Šahmanović, student medicine, iz Plava. Za Sekretara FM BS izabran je Admir Adrović, dipl.ecc, iz Podgorice. Na sjednici je utvrđen i plan aktivnosti koje će biti realizovane do kraja 2011. godine i tom prilikom je zajednički konstatovano da omladina BS ima značajnu ulogu u ostvarivanju programskih načela BS, kao i u jačanju njenih kadrovskih kapaciteta . Predsjedništvo FM BS ima petnaest članova i u njemu su zastupljeni predstavnici svih Opštinskih odbora FM BS. Pored izabranih potpredsjednika FM BS i Sekretara FM BS, koji su članovi Predsjedništva FM BS po funkciji, ostali članovi Predsjedništva FM BS su: Mersudin Gredić, dipl.pravnik, Predsjednik Foruma mladih BS CG; Mirza Medunjanin, dipl.menadžer; Asmir Pepić, dipl.ecc; Jasmin Ćorović, profesor; Mirela Avdić, dipl.politikolog; Edina Dešić, dipl.politikolog; Mehmed Kujević, student; Armin Sijarić, dipl.turizmolog; Ervin Duraković, profesor; Nermin Purišić, student; Demir Raščić, student. INFORMATIVNA SLUŽBA FM BS