Zasad smo zajedno u Plavu, i dobro funkcioniše. O drugim savezima nije bilo riječi, ali nadamo se da ćemo nakon izbora biti dio vlasti jer za Crnu Goru je dobro da manjinska partija bude u toj poziciji / tvrdi Husović. On je naglasio da je spreman da sarađuje i sa ostalim partijama koje bi eventualno na izborima naredne godine osvojile vlast. Husović je podržao odluku Vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. ~Godinu i dva mjeseca nakon usvajanja Ustava, kako vidite položaj manjina? Pitanje manjinske zastupljenosti treba riješiti zakonom o izboru odbornika i poslanika koji je sada u fazi izrade i bilo bi dobro da se idući izbori održe prema odredbama tog novog akta koji će biti usaglašen sa Ustavom. Osim toga, osnovani su i manjinski savjeti, zaista se nadam da će funkcionisati u pravom smislu, a takođe i da će aplikacija za status kandidata u EU biti podstrek da se u oblasti manjinske politike primijene evropski standardi. ~Tražili ste tri garantovana mandata, odustajete li od tog zahtjeva? Apsolutno ne, smatramo da kada se postavlja pitanje zastupljenosti manjina tri mandata treba da pripadnu Bošnjacima. Ovdje je potrebno reći da mi ne tražimo taj broj za BS već za sve legitimne političke predstavnike bošnjačkog naroda, bez obzira kojoj stranci oni pripadali. To je naša inicijativa u procesu izrade novog izbornog zakona, nadamo da će biti uvažena. ~Podržava li BS članstvo Crne Gore u NATO-u? Želimo da vidimo Crnu Goru u NATO. Za razliku od EU, gdje ogromna većina želi da bude dio tog bloka, to nije slučaj sa NATO. Mogu reći da je to vjerovatno iz emotivnih ali ne i racionalnih razloga. Zato je potrebna debata. Za nas, NATO je garant stabilnosti i bezbjednosti Crne Gore, i on nema pravu alternativu. Sve zemlje okruženja su saopštile da žele da budu dio alijanse i ne mislimo da je logično da Crna Gora ostane van. Članstvo će doprinijeti našem ekonomskom razvoju jer sa bezbjednošću dolaze i strani investitori. Ne sumnjam i da će građani znati na kraju da prepoznaju interes članstva. ~Kako vidite stanje u Crnoj Gori nakon što je Vlada donijela odluku da prizna Kosovo? Sigurni smo da je priznanjem Kosova Vlada Crne Gore donijela pravu odluku u pravo vrijeme, s obzirom na sve što se dešavalo tamo u posljednje dvije decenije. Kažem, u pravo vrijeme, jer će se priznanjem Kosova naredne godine stvoriti osnov za apsorpciju evropskih zakona i standarda, i na kraju njihovu primjenu. Znamo šta se dešavalo nakon priznanja, dio političkih subjekata je bio protiv toga, ali prije svega unutrašnja stabilnost je ostvarena i na zavidnom je nivou a sigurni smo da će nas aplikacija za status kandidata u EU još više učvrstiti na tom putu. M.V. Nema opasnosti od islamizma ~Postoji li opasnost od radikalnog islamizma u Crnoj Gori? Sasvim sam siguran da ne postoji nikakva opasnost po stabilnost Crne Gore. Štaviše, vjerujem da u Crnoj Gori uopšte i nema radikalnog islamizma. No u krajnjem, to je ipak moje mišljenje, a svakako će vrijeme pokazaty svoje.