Bar – Na opštinskoj skupštini Bošnjačke stranke u Baru, kojoj je prisustvovalo 62 delegata, izabran je novi opštinski odbor koji je, jednoglasno, za svog predsjednika izabrao Muniba Ličinu, koji je i dosada obavljao funkciju predsjednika odbora BS u Baru. Novi Opštinski odbor koji će imati trideset članova, Skupština je ovlastila da odredi predstavnike za Kongres BS, koji će biti održan 18. juna, kao i članove Glavnog odbora ove stranke. Skupština je potvrdila izbor Safeta Drljana za predsjednika Foruma mladih i Edine Dešić za predsjednicu Foruma žena. Predsjednik OO BS Munib Ličina kazao je da su prošlogodišnji lokalni izbori na kojima je samostalnim nastupom osvojeno 1235 glasova, jasno iskazan trend porasta povjerenja u program Bošnjačke stranke u Baru . – Ojačali smo našu partijsku infrastrukturu i proširili je, posebno novim mladim I obrazovanim ljudima. Kroz ovu stranku ostvareno je puno jedinstvo oko zajedničkih ciljeva svih pripadnika bošnjačkog naroda, nezavisno od toga koliko dugo žive u Baru. Postali smo važan politički subjekat u Baru koji će, već na narednim izborima, imati još veću i širu podršku glasača.- kazao je Ličina. -Naš cilj je da budemo više zastupljeni u opštinskim institucijama, da se naš glas čuje dalje I jače, da sačuvamo puno jedinstvo našeg naroda I izgradjujemo Bar, za jedno sa ostalima, kao grad ekonomskog prosperiteta, multietničkog suživota, I pune ravnopravnosti- istakao je Ličina Informativna služba BS