Podgorica – Na opštinskoj skupštini Bošnjačke stranke u Podgorici izabran je novi opštinski odbor koji broji ukupno 36 člana, od kojih je 24 sa teritorije Podgorice, 10 sa teritorije gradske opštine Tuzi i po jedan predstavnik Foruma žena i Foruma mladih. Skupština je ranije usvojila izvještaj o radu za prethodni mandat odbora koji je podnio predsjednik Nedžad Drešević. U izvještaju je pored ostalog istakao da je Bošnjačka stranka po prvi put osvojila odborničko mjesto u Parlamentu Glavnog grada i dva odbornička mjesta u Parlamentu gradske opštine Tuzi. Formirani su mjesni odbori na cijeloj teritoriji Podgorice i uključeno je mnogo mladih i obrazovanih ljudi. Nakon izborne skupštine održana je i konstutivna sjednica opštinskog odbora na kojoj su verifikovani mandati i za predsjednika je ponovo izabran Nedžad Drešević. Takođe, opštinski odbor je jednoglasno predložio Rafeta Husovića za predsjednika Bošnjačke stranke, koji će se birati na Kongresu partije. Informativna služba BS