Rožaje - Dana 4. juna 2011. godine u Rožajama održana je Izborna konvencija Foruma žena i Foruma mladih Bošnjačke stranke. Za Predsjednicu Foruma žena Bošnjačke stranke izabrana je Mirela Avdić, dipl.politikolog iz Rožaja a izabrani Predsjednik Foruma mladih, Mersudin Gredić dipl.pravnik iz Bijelog Polja. Sjednici su prisustvovali Predsjednik Centralne izborne komisije g-din Munib Ličina i Predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke Rožaje mr Ervin Ibrahimović. Izbornu konvenciju Foruma žena otvorio je Predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke Rožaje mr Ervin Ibrahimović gdje je prisustvovalo 31 delegat, a Izbornu konvenciju Foruma mladih otvorio je dosadašnji predsjednik Foruma mladih Asmir Pepić, gdje je prisustvovalo oko 60 delegata.. Dosadašnji Predsjednik Foruma mladih g-din Asmir Pepić, upoznao je delegate sa dosadašnjim aktivnostima Foruma mladih Bošnjačke stranke, gdje je istakao ,, da je stvoren dobar imidž Bošnjačke stranke koja se brine o mladima i da je to rezultat veoma dobre saradnje sa rukovodstvom Bošnjačke stranke '. Proteklih godina Forum mladih Bošnjačke stranke je stavio akcenat na poboljšanje unutrašnje organizacije Foruma, kao i na edukaciji naših članova“. Novoizabrani predsjednik Foruma mladih Bošnjačke stranke Mersudin Gredić zahavalio se na podršci i izrazio zahvalnost dosadašnjem Predsjedniku Foruma mladih Asmiru Pepiću za sve što je do sada uradio za Forum mladih Bošnjačke stranke i obećao da će biti odgovoran Predsjednik koji će dostojno reprezentovati funkciju koja mu je dodijeljena. Kao ciljeve za čije ostvarivanje će se zalagati posebno je istakao: okupljanje mladih članova Bošnjačke stranke i njihovog participiranja u aktivnostima iste, podsticanje javnog, političkog djelovanja i zastupanju interesa mladih na osnovama Programa Bošnjačke stranke, kvalitetno obrazovanje i zapošljavanje mladih, iniciranje i održavanje sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti, ukupno jačanje stranke i pripremanje njenih budućih kadrova, saradnja sa omladinskim organizacijama u okruženju i asocijacijama drugih političkih stranaka bliskih političkim ciljevima..