Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Almer Kalač, Aleksandar Damjanović i Mladen Bojanić, sa predstavnicima NVO - Građanska alijansa i GIZ, boravili su studijskoj posjeti Sekretarijatu Energetske zajednice (SEC) u Beču, u cilju implementacije II faze projekta „Javni dijalog o energetskoj efikasnosti u Crnoj Gori“ .

Almer 2

Direktor SEC, Janez Kopac, upoznao je učesnike sa istorijatom Energetske zajednice polazeći od 2005. godine, odnosno potpisivanja Sporazuma o formiranju Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope i istakao da se sa ovom posjetom prvi put ostvaruje saradnja Sekretarijata sa predstavnicima parlamenta zemlje članice Evropske zajednice, u odnosu na dosadašnju praksu saradnje sa Vladama i Regulatornim agencijama.

Almer

Ekspert u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije – Borko Raičević, šef odjeljenja za energetsku infrastrukturu i energetsku efikasnost – Violeta Kogalniceanu i ekspert u oblasti gasa – Karolina Cegir, kroz prezentacije su dali osvrt na ulogu i misiju Energetske zajednice koja kroz regionalnu saradnju nastoji povećati energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i očuvati ekološko okruženje. Takođe, ukazano je da se od Crne Gore, kao zemlje članice, očekuje kreiranje stabilnog pravnog okvira koji će omogućiti potpunu usklađenost Zakona o energetici i Zakona o energetskoj efikasnosti sa postojećim i novim direktivama Energetske zajednice i punu implementaciju Drugog paketa sporazuma, kao i preuzimanje obaveza iz Trećeg paketa sporazuma.

 Medija tim