1. Koliko je ulaskom u Vladu BS poboljšala položaj Bošnjaka i u kojim segmentima? U proteklom periodu su usvojeni važni zakoni koji dodatno unapređuju položaj Bošnjaka. Obezbijeđeno je pravo na autentično političko predstavljanje u državnom parlamentu, zatim pravo na obrazovanje na bosanskom jeziku, donijeto antidiskriminaciono zakonodavstvo. Takođe, obezbijeđeno je finansiranje projekata koji afirmišu naš identitet preko Fonda za manjine. Na planu primjene propisa, generalno nijesmo zadovoljni postignutim, jer to ide znatno teže i sporije. 2. Zašto BS nije uspjela da progura više projekata koji bi poboljšali život Bošnjaka na sjeveru? Zato što su bitno umanjene mogućnosti države da značajnije investira, palo je i interesovanje stranih investitora, a prisutne su i opstrukcije u finansiranju projekata na sjeveru države. Realizacija nekoliko krupnih projekata koje smo snažno podržavali, poput auto-puta, izgradnje malih elektrana, aerodrom Berane, odložena je za neke bolje dane. 3. Imali ste amandmane na Zakon o teritorijalnoj organizaciji. Oni nijesu prošli, jer ih nijesu podržali vaši koalicioni partneri. Zašto to nije bilo dovoljno za napuštanje ili redefinisanje koalicije? Najkraće ću reći, zato što to nije bio jedini programski cilj zbog kojeg smo ušli u Vladu i zato što vjerujemo da zakon ipak otvara neke mogućnosti da se Petnjici i Gusinju konačno vrati status opštine. Važno je znati da je Zakon bitno popravljen, između ostalog i našim zalaganjem u vladinoj proceduri. 4. Šta je ključno što bi vlast morala da uradi da bi poboljšala život na sjeveru države? Treba raditi na planu izgradnje javne infrastrukture iz budžetskih sredstava i uporedo s tim raditi na privlačenju investicija u cilju valorizacije postojecih razvojnih resursa. Za stanovništvo su posebno važne investicije u poljoprivredu, turizam, drvopreradu i energetiku. 5. Očekujete li da ce iz kapitalnog budžeta biti izdvojena sredstva za početak gradnje puta Podgorica-Gusinje? Već su izdvojena sredstva od oko dva miliona eura iz kapitalnog budžeta za tekuću godinu i započeta je rekonstrukcija postojećeg lokalnog puta Gusinje-Grncar u budući regionalni put Podgorica-Plav (Gusinje). U narednoj godini se planira izgradnja nedostajuće kraće dionice puta u dužini od 313 metara, koja ce koštati 136 hiljada eura. Ostaje da se u 2013. godini obezbijede sredstva za rekonstrukciju lokalnog puta od Dinoše do granice sa Albanijom. 6. Čelnici BS često borave u Turskoj. Možemo li očekivati neku novu investiciju iz te zemlje? Vjerujem da će ih biti jer postoji i interesovanje i prostor za saradnju. Čelnici BS čine koliko mogu na jačanju ukupne saradnje dviju država i privlačenju turskih investicija. Turska ima snažnu privredu koja pokazuje interes da investira u izgradnju autoputa, privatizaciju naše aviokompanije, revitalizaciju aerodroma u Beranama i ulaganja u ostale aeorodrome, investiranje u sektor usluga, prije svega u turizam i investiranje u energetiku. Lopta je u našem dvorištu i bilo bi korisno da iskoristimo neku od ovih šansi. 7. Kako gledate na predlog za osnivanje jedinstvenog regiona Sandžak? Nije mi poznato da postoji prijedlog koji bi podrazumijevao promjenu postojećih državnih granica, uspostavu drugačije strukture vlasti i slično, a ubijeđen sam da to ne postoji unutar bošnjackog naroda ni na nivou ideje. U Programu BS na nivou političkog cilja, postoji zalaganje da se saglasnošću dviju susjednih država uspostavi moderna, evropska prekogranicna regija Sandžak, kako bi se unaprijedila njihova saradnja i olakšao i poboljšao život gradana ove regije. Taj politički cilj je u osnovi usaglašen sa našim partnerima u DPS-u. 8. Kako komentarišete spekulacije da Turska, preko muslimanskog življa, pokušava da ojača uticaj na Balkanu? Nesporno je da jača uticaj Turske na Balkanu, no to nije prevashodno zasluga muslimana koji žive u drugim državama na Balkanu. Oni prosto nijesu ni bili u situaciji da bitno doprinesu tome. Treba konstatovati i to da je Turska moderna evropska i balkanska država i važna članica NATO-a, da je okrenuta evropskim vrijednostima i ciljevima, te da je zainteresovana za ekonomsku saradnju i investiranje na Balkanu. Smatram da je turska politika prema Balkanu dobrosusjedska, konstruktivna i kao takva dobrodošla. 9. Koliko je Fond za manjine doprinio poboljšanju statusa Bošnjaka? Fond raspolaže s malo sredstava da adekvatno odgovori na potrebe šest manjinskih zajednica koje kandiduju projekte. Ipak, i tako skromna sredstva od oko 120.000 eura koja su dodijeljena bošnjackoj manjinskoj zajednici, podstakla su kulturne aktivnosti. Nadamo se da će se povecati iznos novca Fonda koji ce se usmjeriti za projekte bošnjacke manjinske zajednice. 10. Koji će problemi biti najakutniji u procesu eurointegracija Crne Gore u narednoj godini? Ono što Bošnjacku stranku posebno brine jeste očigledna nezastupljenost Bošnjaka u procesu NATO i evropskih integracija. Dobro je što ćemo početi pregovore otvaranjem poglavlja 23. i 24, oblastima demokratije, vladavine prava, borbe protiv korupcije i kriminala, koja su za građane najvidljivija i gdje mogu najprije uočiti da je proces reformi zarad njih. Bošnjaci imaju razloga da se posebno raduju vladavini prava i pravdi. Vasilj Karadžić Dnevne novine 25.12.2011.