Rožaje – Glavni odbor BS, na današnjoj sjednici je donio odluku o raspisivanju izbora u stranci. Utvrđen je datum održavanja Kongresa za 18. jun 2011. Glavni odbor BS naložio je sprovođenje izbornih radnji u opštinskim odborima do 30. aprila 2011. Vođena je rasprava o Statutu BS, rezolucijama i programskim dokumentima koji će biti usvojeni na Kongresu stranke. Glavni odbor BS raspravljao je o sprovođenju koalicionog sporazuma sa DPS-om o učešću u institucijama vlasti i iskazao nezadovoljstvo ostvarenim obimom i dinamikom realizacije sporazuma. Informativna služba BS