Bošnjačka stranka je, nastavljajući dobru praksu na poboljšanju regionalne, ali i međunarodne saradnje, učestvovala na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji, "Mala i srednja preduzeća kao ključni pokretači ekonomskog razvoja", koja je održana u Sarajevu, u periodu od 20-22. aprila 2012. godine. Konferencija je organizovana od strane Političke akademije Stranke demokratske akcije (PASDA), Nacionalnog demokratskog instituta iz Washingtona (NDI) i Centra za nove inicijative (CNI).

Glavni cilj skupa je bio razmjena iskustava političkih partija desnog centra zemalja Jugoistočne Evrope, te mogućnosti da učesnici preispitaju postojeće standarde i trendove u ovoj oblasti, a zaključke konferencije uvrste kao sastavne djelove svojih razvojih politika. U radu konferencije su učestvovali predstavnici političkih stranaka, eksperti iz deset zemalja regiona, međunarodne zajednice, kao i Turske, Njemačke i SAD-a. Tokom dvodnevnog rada, konstatovano je da je neophodno povećati ulaganja u istraživanje, razvoj i nove tehnologije, a u obrazovnom sistemu afirmisati preduzetničke vještine i preduzetničku kulturu. Zakonskim rješenjima je potrebno maksimalno skratiti i pojednostaviti procedure registracije preduzeća, uključujući i uspostavljanje zakonskog okvira za kreiranje poslovnih klastera kao osnova koji bi firmama omogućio uspješniju saradnju.

Nadalje, kao zajednički stav, zaključeno je da je potrebno razvoj i jačanje malih i srednjih preduzeća uskladiti sa EU-standardima, te razvijati kompanije koje bi bile konkurentne na tržištu Evropske unije, "kako zemlje regiona ne bi završile samo kao tržište za EU". Bošnjačku stranku Crne Gore predstavljao je Kemal Zoronjić, član predsjedništva BS, koji je na skupu govorio o položaju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori i regionu. Media tim