Predstavnici mladih parlamentarnih političkih partija u Crnoj Gori učestvovali su na seminaru pod nazivom „PARLAMENTARNA DEMOKRATIJA – POLITIČKE PARTIJE I IDEOLOGIJE, POLITIČKA KOMUNIKACIJA“ koji je održan 08. i 09.11.2014. u Budvi. Budva 3 Predavač, doc. dr. Vladimir Pavićević, koji je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu je posebno istakao važnost mladih ljudi u politici. Budva 2 Kroz raznovrsne sesije tokom dvodnevnog seminara mladi su imali priliku da mnogo nauče o parlamentarnoj demokratiji, raznim ideologijama koje baštine političke partije, te vježbanje retoričke simulacije. Budva 1 Organizator seminara je KONRAD ADENAUER STIFTUNG. Bošnjačku stranku predstavljali su: Sanela Ramović, Sead Šahman i Amel Dedeić.