Centar za demokratsku tranziciju je u četvrtak 13. marta 2014. godine organizovao radionicu za politički podmladak Bošnjačke stranke. 2132176962516a7a850ce24685074366_640x452 Radionica je održana u okviru projekta "Konsultuj građane" koji CDT realizuje uz podršku američke ambasade za mlade ljude koji žele da se upoznaju sa načinima uključivanja u proces javnih raspava. Forum mladih Bošnjačke stranke predstavljale su Ajla Turusković, savjetnica u Klubu poslanika BS, te članice Arnela Kožar, Sanela Novalić, Aldina Hećo, Sanela Rondić i Džedina Dedeić. Na samom početku učesnici su imali priliku da se upoznaju sa zakonodavnim postupkom koji se sprovodi u Crnoj Gori, počev od toga ko predlaže zakon, pa sve do njegovog proglašavanja. U okviru radionice predstavljena je i Uredba o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u procesu pripreme zakona, gdje je pojašnjeno da je javna rasprava proces u kom zainteresovani građani daju svoje sugestije na tekst zakona u početnoj fazi, sa izuzetkom zakona koji se tiču vanrednih situacija, budžeta i bezbjednosti i naravno, ono najvažnije, kako se uključiti u proces javnih rasprava. Na ovom skupu je zaključeno da mladi ljudi nijesu upoznati sa svojim pravima koja im omogućavaju da i sami uzmu učešće u zakonodavnim aktivnostima. Zato je upoznavanje načina uključivanja u proces javnih rasprava od izuzetne važnosti, jer se tim putem povećava participacija građana, te otklanjaju eventualne negativne posljedice i detaljnije definišu javne politike. Osim pitanja vezana za javnu raspravu, ova radionica je imala za cilj i da upozna mlade kako da ostvare pravo na pristup informacijama, te je u tu svrhu predstavljen Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Ajla Turusković, savjetnica u Klubu poslanika BS