Podgorica – Bošnjačka stranka (BS) optužila je danas predsjednika Matice Muslimanske, Avdula Kurpejovića, za skribomaniju, navodeći da očekuje da će državni organi ispitati kako ta organizacija troši novac dobijen od raznih fondova. Iz Matice muslimanske juče je saopšteno da bi nadležni organi trebalo bi da podnesu Ustavnom sudu predlog o zabrani rada organizacija sa dvojnom nacionalnošću Bošnjak /Musliman ili o brisanju nacionalne odrednice Musliman iz njihovih naziva. Poslanik BS, Suljo Mustafić, kazao je agenciji MINA da tvrdnje Kurpejovića nijesu ništa novo. „To su već više puta ponovljene besmislice od kojih pokušava da napravi nauku, a za čije objelodanjivanje u javnosti i produkciju traži novac od raznih fondova“. On je kazao da Kurpejović ima dobar pristup državnim fondovima, navodeći da to predsjednik Matice godinama uporno radi da bi svoje „takozvane naučnosti objavljivao i davao na uvid javnosti“. „Ne možemo samo da shvatimo da tolika količina besmisla dobija toliku pažnju javnosti, na Javnom servisu i u medijima. I naravno, uvijek se Kurpejović oglašava prema nekoj potrebi. U određenim trenucima kada neko procijeni da treba, onda se on pojavi u medijima“, rekao je Mustafić. On je dodao da niko u BS nema ništa protiv „da se neko bavi naukom na ozbiljan način“. „I da na ozbiljan, naučno utemeljen način dokazuje nešto što smatra za cilj svoga bavljenja“. „Ali ne možemo da shvatimo da neko pišući besmislice neprekidno, dakle već punu decenuju, ima pristup državnim fondovima i za sve to dobija prilično veliki novac. U pitanju je jednočlana organizacija, koja se uvijek javlja na gotovo svim konkursima i redovno dobija novac od državnih fondova“, tvrdi Mustafić. On vjeruje da će „se neko u Crnoj Gori konačno pozabaviti tom organizacijom, njihovim projektima i učiniti evuluaciju onoga što su ti projekti donijeli“. „I postaviti konačno pitanje gdje idu te silne pare i na šta ta organizacija troši novac koji dobija. Umjesto da se taj novac usmjeri na u prave, kvalitetene projekte za očuvanje kulture i indentiteta manjinskih naroda u Crnoj Gori“, smatra Mustafić. On je objasnio da Matica Muslimanska dobija procentualno velike iznose novca u odnosu na druge organizacije koje se bave velikim projektima. „Niko nikada nije napravio evoluaciju, odnosno sagledavanje dometa ijednog njihovog projekta, jer da jeste shvatili bi da koliko su besmislene publikacije i izdanja, koliko je to jedna neviđena skribomanija da prosto čovjek ne može da se načudi čudu da se tako nešto pojavljuje u produkciji“, zaključio je Mustafić.