Poslanici Genci Nimanbegu i Suljo Mustafić podnijeli su amandmane na Nacrt teksta Deklaracije i preporuka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP), koji pozivaju na stvaranje uslova za decentralizaciju vlasti.

Genci Nimanbegu - Suljo Mustafić

Genci Nimanbegu - Suljo Mustafić

“Poziva se na stvaranje uslova za decentralizaciju vlasti, u cilju jačanja lokalnih samouprava i potrebe za smanjenjem nejednakosti u regionalnom razvoju”, naveli su Nimanbegu i Mustafić.

Njihovim amandmanima pozivaju se nadležne institucije na implementaciju preporuka sa prethodnog zasjedanja POSP-a, a posebno onih, kako se navodi, koje se tiču regulative vezane za dodatne mehanizme zaštite prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

Nimanbegu i Mustafić su pozvali i na izmjenu Zakonskih odredbi kojim se ograničava upotreba nacionalnih simbola (zastave) manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.

Vlada i Skupština bi, prema amandmanima, trebalo da učine dodatne napore i otklone sumnju u postojanje diskriminatorske implementacije određenih zakonskih propisa, a posebno u implementaciji Zakona o Morskom dobru.

Podržavaju se, kako je navedeno, napori koji vode ka reformi i jačanju kapaciteta državne uprave i poziva se na dalje jačanje vladavine prava.

“Ovo se posebno odnosi na proces restitucije, odnosno ostvarivanja prava na povraćaj imovinskih prava i obeštećenje, posebno vodeći računa o preporukama Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, date u Posebnom izvještaju za 2010. godinu“, kaže se u amandmanima na Nacrt Deklaracije i preporuka POSP-a.

(MINA)

Ovdje možete pogledati Amandmane na Nacrt teksta Deklaracije i preporuka POSP-a poslanika Sulja Mustafića i Gencija Nimanbegua