Daliborka Uljarević, Darko Ivanović i Mirela Rebronja dok su učesnici bili predstavnici omladinskih organizacija političkih partija, predstavnici NVO-a kao i student fakulteta iz Podgorice. Među učesnicima konsultacija o inicijativi REKOM-a bili su i predstavnici Foruma mladih Bošnjačke stranke Admir Adrović, Amer Nokić i Asmir Pepić. U cilju upozorenja vlasti i javnosti na obavezu i potrebu suočavanja s prošlošću, tri nevladine organizacije za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda, Documenta iz Zagreba i Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) iz Sarajeva pokrenule su u maju 2006. regionalnu debatu o mehanizmima za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u nekadašnjoj SFRJ. U međuvremenu, inicijativa o regionalnom pristupu i kontekstu prerasla je u Koaliciju za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava, od januara 1991. do kraja 2001, na teritoriji bivše SFRJ (REKOM). Danas, Koalicija za osnivanje REKOM-a okuplja preko 900 nevladinih organizacija i uglednih pojedinaca iz regiona. Do sada je održano preko 100 konsultacija sa različitim društvenim grupama u cijelom regionu. U Crnoj Gori su održane i prve konsultacije sa političarima, u Skupštini Crne Gore, na kojima su učestvovali predstavnici gotovo svih parlamentarnih stranaka.