Juče, 9.Marta 2013.godine, u Plavu, održana je naučna tribina na temu ,,Vakat zuluma“. Okrugli sto je održan povodom obilježavanja stogodišnjice od pogibije i nasilnog pokrštavanja Plavljana i Gusinjana, odnosno Bošnjaka i Albanaca 1912-1913.godine.
Sa skupa

Sa skupa

Učešće je uzelo oko 20 akademika i istoričara. Među učesnicima bili su: prof.dr Šerbo Rastoder, prof. dr Novak Kilibarda, akademik Rusmir Mahmutcehajić, glavni imam za Podgricu i Nikšić, Džemo Redžematović, dr Redžep Škrijelj, dr Bülent Özdemir, mr Novak Adžić i dr. Teme referata koje su učesnici obradili i na ovom skupu izlagali, između ostalih, bile su: ,,Recepcija balkanskih ratova – 100 godina kasnije“, ,,Njegoš i zločini nad muslimanima“, ,,Zločini spomenuti u Kur'anu”, ,,Međunarodno pravo i konvencije u vrijeme masovnog nasilnog pokrštavanja muslimana u plavo-gusinjskoj oblasti” i dr. Ispred Bošnjačke stranke bili su poslanici: Suljo Mustafić, Kemal Zoronjić i Almer Kalač, Kemal Purišić, potpresjednik BS, Amer Halilović, savjetnik predsjednika Crne Gore, Orhan Šahmanović, predsjednik opštine Plav. Skupu je prisustvovao i reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat ef.Fejzić kao i predstavnici partija. Skup je organizovala Opština Plav, Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori i izdavački centar ,,Almanah“.

Media tim