Odluku o visini članarine u stranci.

1. Donosi se Odluka o uvođenju članarine u stranci i to:

a) Za članove, aktiviste,sipatizere i druge, određuje se članarina u iznosu od najmanje 1,00 eura na mjesečnom nivou.

b) Za rukovodice stranke, funkcionere, poslanike, odbornike,zapošljene u ministarstvima i drugim javnim preduzećima, određuje se članarina u iznosu od najmanje 5,00 eura na mjesečnom nivou. 2. Sredstva, namjenjena za članarine, mogu se uplatiti na žiro-račun stranke 505-5888-61 Atlas mont banke. 3. Odluka o naplati članarine će se primjenjivati od 01.01.2009.g. i to : - uplatom na žiro računu - obustavom na zarade i naknade, - obustavom na zarade i naknade zarada upošljenih i angažovanih u stranci. Obrazloženje Razmatrajući pitanja mjera i aktivnosti u nastaloj finansiskoj krizi i neostvarivanja Budžetskih prihoda u stranci za 2009.g. donosi se Odluka kao u dispozitivu. Članarina je definisana Satutom i Materijalno-finansijskom pravilniku. Predsjednik Rafet Husović s.r.