Fondacija Konrad Adenauer  je 20-21 aprila u hotelu ,, MAESTRAL“  organizovala seminar za političke podmlatke parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori. Na tom seminaru su učešće uzeli i mladi Bošnjačke stranke. Tema seminara je bila ,,Parlamentarna demokratija -političke parije i političke ideologije“.

Parlamentarna demokratija -političke parije i političke ideologije

Parlamentarna demokratija -političke parije i političke ideologije

Cilj projekta, kojeg čini ciklus od tri treninga godišnje, je da doprinese unapređenju političkog znanja i vještina politički aktivnih mladih ljudi, sa uvjerenjem da je njihovo kvalitetno i kompetentno učešće u političkom životu važan preduslov demokratskog prosperiteta crnogorskog društva.

Kompetentni predavači (iz Njemačke, regiona i Crne Gore) su kao i ranije, u interaktivnoj formi,polaznicima treninga prenijeli korisna znanja i iskustva na teme: temeljne vrijednosti demokratije,parlamentarna demokratija, političe partije i političke ideologije, politička komunikacja, političke vještine (retorika, javni nastup, debata), evropske integracije i dr.

Predstavnici Bošnjačke stranke su između ostalog ukazali na nedovoljnu zastupljenost Bošnjaka u izvršnoj, sudskoj i zakonodavnoj vlasti te u drugim državnim i institucionalnim organima vlasti. Takođe su istakli i probleme u nesprovođenju člana 79. Ustava Crne Gore koji se odnose na prava manjina.

media tim