Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore organizovao je posetu Domu starih i Zatvoru u Bijelom Polju, 25. februara 2014. godine. Delegacija koju su činili predsednik Odbora dr Halil Duković i članovi Odbora dr Izet Bralić i Kemal Zoronjić, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava, direktor Generalnog direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, direktorica Generalnog direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu sa pomoćnicima i predstavnici NVO „Građanska alijansa“, održala je sastanak sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje, a nakon toga posjetili Dom starih i Zatvor.

unnamed

Posjeta ustanovama u Bijelom Polju organizovana je u cilju praćenja stanja poštovanja prava starih lica i prava lica lišenih slobode, kojima se Odbor za ljudska prava i slobode u kontinuitetu bavi.

Prilikom posjete Domu starih članovi Odbora za ljudska prava i slobode i ostali učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa uslovima u kojima žive korisnici ove Ustanove. U Domu starih trenutno boravi 116 korisnika, od čega 72 žene i 44 muškarca. Korisnici dolaze iz svih krajeva Crne Gore, ali su pretežno iz sjevernih opština. Cijena smještaja u Domu iznosi 300 eura mjesečno.

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode su zaključili da bi bilo neophodno povećati broj medicinskog osoblja i naročito njegovateljica u ovom Domu.

Prilikom posete Zatvoru, direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Miljan Perović upoznao je prisutne da Zatvor za izvršenje krivičnih sankcija u Bijelom Polju predstavlja organizacionu jedinicu u kojoj su smještena lica iz jedanaest opština sa sjevera. Direktor ZIKS-a je istakao da se u ZIKS-u Bijelo Polje trenutno nalazi ukupno 118 lica, od čega 54 u pritvoru, a 64 na izdržavanju kazne zatvora. Naglasio je da nije evidentirano nijedno prekoračenje službenog ovlašćenja niti je prijavljeno nasilje i nečovječno postupanje od strane pritvorenih lica i lica koja su na izdržavanju kazne. Po pitanju odgovornosti službenika, predviđena je disciplinska odgovornost kako zaposlenih tako i osuđenih i pritvorenih lica. Saopštio je da je 35 disciplinskih postupaka vođeno protiv službenika koji su oglašeni disciplinski neodgovornim zbog nepoštovanja Pravilnika i zakona u zatvorskom sistemu.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković je istakao da institucija Zaštitnika kao Nacionalnog preventivnog mehanizma, vrši monitoring u cilju prevencije. Saopštio je da su uslovi za zatvorena lica u Bijelom Polju lošiji u odnosu na pritvorena i osuđena lica u Zatvoru za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Ipak, smatra ohrabrujućim podatak da u 2013. godini nije prijavljen nijedan slučaj torture što karakteriše i početak 2014. Ocijenio je da su i pored renoviranja i dalje primjetni određeni nedostaci koji se, između ostalog, mogu opravdati dotrajalošću zgrade.

Poslanik BS Kemal Zoronjić se interesovao za tretman pritvorenih lica u Zatvoru u Bijelom Polju, posebno u dijelu poštovanja vjerskih prava. Prilikom posjete zatvorske kuhinje, poslanik Zoronjić se uvjerio u odvojenost skladištenja i pripremanja hrane, dok je u direktnom razgovoru sa pritvorenim licima dobio informacije da se poštuje posebni tretman ishrane za pripadnike islamske vjere. „Ono što nedostaje, kada je u pitanju vjerski život pritvorenika, jeste posebna prostorija za obavljanje vjerske molitve“, rekao je Zoronjić.

„Može se primijetiti da Zatvor u Bijelom Polju sa svoje materijalne strane ne zadovoljava potrebne standarde. Ovo se posebno odnosi na nedostatak prostornih kapaciteta za smještaj pritvorenih lica kao i uslovi u prostorijama u kojima su smještena ova lica (veliko prisustvo vlage). Takođe, zatvorska ambulanta nije opremljena u skladu sa potrebama i zahtjevima pritvorenih lica. Zatvorski ljekar nije stalno prisutan u ambulanti, jer je sadašnji profesionalno angažovan u drugoj javnoj ustanovi. Uprava ZIKS-a je po ovom pitanju, kako je kazano, više puta raspisivala konkurs, ali nije bilo prijavljenih ljekara koji bi radili u ovoj ustanovi. Na pitanje da li se vodi računa i o srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda prilikom zapošljavanja, od načelnika Šćekića sam dobio informaciju da od 67 zapošljenih u Zatvoru Bijelom Polju, 18 je pripadnika Bošnjačko-muslimanske nacionalnosti, što je negdje preko 26%. Na kraju, smatram, da država Crna Gora, kada je u pitanju Zatvor u Bijelom Polju, mora izdvojiti više sredstava kako bi se uslovi boravka u ovom zatvoru popravili, ali i izgraditi novi zatvor, kako je najavljivano proteklih godina “- istakao je Zoronjić.