Potpredsjednik Skupštine Crne Gore bio je danas u radnoj posjeti opštini Rožaje .U razgovoru sa čelnicima opštine Rožaje potpredsjednik Mustafić je čestitao na izboru  predsjedniku  opštine Ejupu Nurkoviću i njegovim saradnicima ,kao i svim građanima opštine Rožaje. Potpredsjednik Mustafić je kazao da se od lokalne uprave očekuju rezultati  koji će doprinijeti  privrednom oporavku Rožaja i efikasnijem radu lokalne uprave .Najvažnija je zakonitost rada  lokalne uprave ,efikasnost,transparentnost i racionalnost  u skladu sa onim što su zahtjevi  modernih  i Evropskih standarda . IMG_0003 (1) Takođe ,potpredsjednik Mustafić je naglasio potrebu da se maksimalno iskoriste prirodni potencijali  koje ima Rožaje ,da se iskoriste mladi kadrovi koji mogu da odgovore  izazovima kojih ce biti u narednom periodu i posebno potencijal dijaspore  iz ovog kraja  koji žive i rade u Zapadnoj Evropi i Turskoj. „Sa strane parlamenta  i vi i ostale lokalne uprave koje rade zakonito i efikasno imaćete punu potršku . Važno je da zajednički prepoznamo  prioritetne projekte ,da se valjano pripremi dokumentacija i da kroz inicijativu  u Skupštinskoj proceduri  obezbijedimo  znacajnija sredstva u državnom buđzetu pogotovo u dijelu kapitalnih investicija „. Između ostalog Mustafić je istakao i da treba raditi na  izmjenama i dopunama Zakona koji se tiču poreskih olakšica i smanjenja administrativnih barijera  za privredna ulaganja u održive projekte . Predsjednik opštine Rožaje Ejup Nurković  istakao je važnost ovakvih posjeta ,koje mogu da doprinesu efektivnijoj saradnji među državnim i lokalnim institucijama  .Nurković je istakao da se od nove uprave opštine Rožaja očekuju rezultati ,koji će učiniti život građanima mnogo boljim .Naslijedili su ogromna dugovanja ,kao i viškove zaposlene radne snage u lokalnoj upravi prije svega ,kao i institucijama koje su nadležnosti iste .Kako je istakao ,daće puni doprinos na izgradnji infrastrukture ,kao i da će tražiti sredstva od strane Vlade ,da se kroz buđzet obezbijede stredstva za nova ulaganja . Na današnjoj zvaničnoj posjeti predsjedniku opštine Rožaje Ejupu Nurkoviću  , osim potpredsjenika Skupštine Crne Gore Sulja Mustafića prisustvovali su i poslanik u Skupštini Crne Gore Almer Kalač ,kao i potpredsjednici opštine Rožaje Mirsad Azemović i Idriz Nurković . Kabinet potpredsjednika