Regionalna parlamentarna konferencija na temu „Uloga parlamenata u nadzoru energetskih politika i investiranja u oblasti energetike u zemljama Zapadnog Balkana“ održana je od 6-7 septembra u hotelu Splendid u Bečićima.

konferencija

Konferenciju je otvorio potpredsjednik Skupštine Crne Gore i poslanik BS Suljo Mustafić, a ista je održana u okviru aktivnosti Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana, kojom je predsjedavao Aleksandar Damjanović, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, uz podršku Vestminster fondacije za demokratiju.
U radu konferencije, kao predstavnici Skupštine Crne Gore, učestvovali su i poslanici Almer Kalač, Filip Vuković i Mladen Bojanić.

Tokom diskusija na Regionalnoj konferenciji parlamentarci i eksperti na polju energetike iz zemalja Zapadnog Balkana ukazali su na nekoliko ključnih pitanja:

A.Parlamenti imaju ograničenu ulogu u nadzoru nad ulaganjima u sektor energetike i kontrolu nad energetskim politikama, te postoji potreba za većim angažovanjem parlamenata iz zemalja Zapadnog Balkana oko ovih pitanja.

B. Administrativni i finansijski kapaciteti pojedinačnih zemalja Zapadnog Balkana da privuku investicije u sektor energetike su ograničeni; stoga je zajednički regionalni pristup ulaganjima u ovaj sektor najbolji put za budući razvoj sektora energetike na Zapadanom Balkanu.

C. Uočljivo je kašnjenje u sprovođenju propisa koji proističu iz Sporazuma o Energetskoj zajednici, te postoji potreba za daljom saradnjom sa Sekretarijatom Energetske zajednice na praćenju implementacije ovih propisa.

Učesnici konferencije su usvojili sljedeće zaključke i preporuke Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije sa Zapadnog Balkana:

1.Mreža prepoznaje važnost budućih ulaganja u energetski sektor za razvoj svih zemalja u regionu, a parlamenti zemalja Zapadnog Balkana imaju presudnu ulogu u promovisanju uspostavljanja zajedničkog regionalnog energetskog tržišta i pružanju podrške regionalnim energetskim investicionim projektima.

2. Parlamenti se podstiču da uključe akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu, investitore, civilno društvo i druge aktere osim države u aktivnosti nadzora nad energetskim politikama kroz rad nadležnih parlamentarnih odbora.

3. Mreža podstiče parlamente u regionu da se uključe u buduće diskusije prilikom izrade regionalnih dokumenata na polju energetike. Regionalne strategije treba da budu usklađene sa nacionalnim strategijama zemalja Zapadnog Balkana.

4. Mreža podstiče parlamente i parlamentarne odbore da razvijaju kulturu nadzora putem redovnih godišnjih kontrolnih saslušanja vezanih za sprovođenje legislative koja se usvaja kao dio obaveza koje prositiču iz Sporazuma o Energetskoj zajednici, u saradnji sa nacionalnim regulatornim tijelima.

5. Mreža treba da preuzme izradu programa i materijala za obuku i uloži napore da poslanici i parlamentarno osoblje steknu neophodno znanje i mehanizme za sprovođeje nadzora nad energetskim politikama.

Mreža preporučuje i podržava uspostavljanje Parlamentarne skupštine Energetske zajednice, koja bi okupila poslanike u Evropskom parlamentu i u parlamentima zemalja ugovornica Energetske zajednice.

Po završetku Konferencije predsjedavanje Mrežom parlamentarnih odbora preuzeo je Ervin Koci, poslanik Parlamenta Albanije koji je najavio održavanje sljedeće regionalne konferencije u februaru 2015. godine u Albaniji.

Ovaj skup okupio je parlamentarce i eksperte iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Albanije, Crne Gore i Kosova.