Potpredsjednik Skupštine Crne Gore primio je danas predstavnike fondacije Konrad Adenauer  – direktora   Henrija Bohneta i koordinatorku Saniju Šljivančanin.
OTPREDSJEDNIK SKUPSTINE MUSTAFIC PRIMIO DIREKTORA FONDACIJE KONRAD ADENAUER

POTPREDSJEDNIK SKUPSTINE MUSTAFIC PRIMIO DIREKTORA FONDACIJE KONRAD ADENAUER

Potpredsjednik Mustafić je zahvalio predstavnicima Fondacije na dosadašnjoj saradnji i  istakao ulogu i značaj Parlamenta u procesu evropskih integracija, kroz njegovu zakonodavnu i nadzornu funkciju. On je kazao da treba dodatno raditi na osnaživanju institucionalnih kapaciteta parlamenta, kadrovskom jačanjuu i  poboljšanju materijalno- tehničkih uslova rada u ovom domu. Naglašeno je da se kroz jačanje kapaciteta Sklupštine daje podsticaj reformama, demokratizaciji, vladavini prava i jačanju drugih institucija u procesu integracija. suljo, 1v Razgovarano je i mjestu i ulozi manjinskih partija u političkom životu, u Skupštini i izvršnoj vlasti. Zajednički je konstatovano da, u narednom periodu, treba unaprijedjivati  saradnju izmedju ovdašnjih političkih subjekata i institucija sa fondacijom Konrad Adenauer Sastanku je prisusvovao i Admir Adrović, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore. Kabinet potredsjenika