U razgovoru su naglašeni dobri politički odnosi  Crne Gore I Rumunije,  kao i uvjerenje da će dvije države  još intenzivnije sarađivati na političkom, ekonomskom  i drugim poljima.

slika 6.12.2013.

Potpredsjednik Mustafić,  ukazao je na značaj podrške koju daje Rumunija u EU i NATO integracijama, i da na tom putu Crna Gora može koristiti iskustvo Rumunije,  iz pregovaračkog procesa. Na sastanku ambasador Ferdinand Nagy je izazio mišljenje da naredni Samit NATO smatra veoma bitnim za Crnu Goru i da će Rumunija pružiti punu podršku Crnoj Gori u ispunjenju  zacrtanih ciljeva na putu ka punopravnom članstvu u EU i NATO. Ukazano je  na značaj Parlamenta kao zakonodavne institucije ključne u jačanju vladavine prava. Potencirana je važnost regionalnih inicijativa, posebno SEECP-a, koji bi trebao uskoro da dobije parlamentarnu dimenziju. KABINET POTPREDSJENIKA