Poslanik Bošnjačke stranke i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić bio je gost Udruženja bošnjačke dijaspore Crne Gore u Švajcarskoj.

Mustafić je razgovarao sa predstavnicima bošnjačke dijaspore u Islamskom kulturnom  centru u Vatvilu, koji su osnovali iseljenici iz Crne Gore Potencirana je potreba jačanja medjusobne saradnje  sa dijasporom u cilju  osnaživanja medjusobnih veza i saradnje  na ekonomskom,  kulturnom i obrazovnom planu. Predstavnici dijaspore naglasili  su da je potrebno da se kroz institucije, na svim nivoima,  više pažnje posveti iseljenicima,  kroz  širenje mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava, a da se kroz administraciju stvori povoljniji ambijent za potencijalne  investicije. Odgovarajući na pitanje o tome kada će biti donjeta odluka o povratku statusa opštine Petnjica, Mustafić je kazao da očekuje da će, nakon već održanog referenduma i pozitivnog mišljenja Vlade,  veoma brzo  Skupština Crne Gore izglasati opštinu Petnjica. Na skupu dijaspore koji je održan u Oberbirenu, na kome jeučestvovalo oko osamstotina iseljenika iz svih dijelova Švajcarske predstavljeno je kulturno umjetničko društvo „Bihor“ iz Petnjice. Predsjednik Udruženja bošnjačke dijspore Crne Gore u Švajcarskoj Edib Kočan, naglasio je da je cilj ove asocijacije okupljanje bošnjačke dijaspore i njegovanje kulturnih i tradicionalnih vrijednosti, medjusobno upoznavanje i zbližavanje,  kao i jača afirmacija interesa dijaspore prema institucijama. Potpredsjednik Skupštine Suljo Mustafić je kazao  da je bošnjačka dijaspora iz Crne Gore iskazala svoju privrženost državi, i na referendumu i kasnije, kroz podršku svim demokratskim procesima. -Medjutim,  mislimo da država nije do sada dovoljno pažnje posvetila svojim iseljenicima.Saradnja mora biti kontinuirana, kroz veću brigu o potrebama dijaspore. Treba stvarati uslove  za  širenje mreže konzularnih predstavništava,a  kroz poreske olakšice i jednostavnije procedure stimulisati njihove investicije u Crnoj Gori. Takodje, kulturni i obrazovni sadržaji  koji se nude dijaspori  moraju  uvažavati  sve nacionalne, jezičke  i vjerske idenitete naših iseljenika- kazao je Mustafić Mustafić je  ukazao i da je u Skupštini, na inicijativu Bošnjačke stranke, postignuta saglasnost i  formiran poseban odbor koji će se, uz medjunarodnu saradnju, baviti i saradnjom sa iseljenicima i njihovim organizacijama   Medijski tim BS