Potpredsjednik Vlade Turske Bešir Atalaj posjetio je Stari Bar i razgovarao sa predstavnicima Islamske zajednice .
Atalaj je bio gost svečanog iftara Bošnjačke stranke u Podgorici, a tokom obilaska Bara njegovi domaćini bili su Suljo Mustafić , poslanik BS u Skupštini i predsjednik Odbora Islamske zajednice u Baru, Munib Ličina, potrpedsjednik Bošnjačke strtanke i član Odbora IZ-e i Bajazit Karađuzović, predsjednik Odbora za igradnju Islamskog centra u Baru.

Atalaj urucuje poklon Mustaficu-primjerak Kur-ana

Atalaj urucuje poklon Mustaficu-primjerak Kur-ana

Potpredsjednik Atalaj je, sa delegacijom u kojoj su bili i ambasador Turske Mehmed Nijazi Tanlir, direktor organizacije TIKA za Crnu Goru Birol Četin, direktor Vladine agencije za dijasporu i rodbinske narode Kemal Jurtnač, poslanici turskog Parlamenta kao i drugi visoki zvaničnici obrazovnih i kulturnih institucija Turske i ambasade Turske , obišao Stari Bar , zdanje Islamskog centra, objekat rekonstruisane Škanjevića džamije,kancelariju Islamske zajednice i Staru maslinu na Mirovici.

Ispored Skanjevica dzamije

Ispored Skanjevica dzamije

Poslanik Suljo Mustafić se zahvalio turskim zvaničnicima na veoma važnim projektima koji se u saradnji sa turskom agencijom TIKA realizuju u Baru.

-Posredstvom agencije TIKA imamo nekoliko važnih projekata kojji se realizuju ili se, u narednom periodu, planiraju u Baru. Osim ulaganja u objekte Islamske zajednice, planirani projekti su u oblasti unaprijedjenja poljoprivrede i maslinarstva, školstva, sporta i zdravstva, i od značaja su za sve gradjane Bara – kazao je Mustafić, napominjući da je Bar grad multivjerskog i multinacionalnog sklada, sa sačuvanim nasljedjem osmanlijske kulture.

On je kazao da su toku kaligrafski radovi u Škanjevića džamiji koje izvode poznati turski restauratori, čime će ovo zdanje dobiti enterijer ukrašen citatima iz Kur-ana i islamske tradicije, arabreskama koje predstavljaju vrijedna dostignuća islamske umjetnosti kaligrafije.

Potpredsjendik Atalaj je posjetio i sjedište Islamske zajednice gdje se upoznao sa funkcionisanjem ove institucije. Na gradilištu budućeg Islamskog centra u Baru Mustafić je upoznao visoku delegaciju sa dosadašnjim radovima na ovom impozantnom zdanju.

Ispred Islamskog centra

Ispred Islamskog centra

Mustafić je rekao da je do sada objekat isključivo gradjen sredstvima vjernika iz Bara i dijaspore, te da su se u završnoj fazi obratili za pomoć agenciji TIKA, koja je prihvatila projekat i izrazio zahvalnost ovoj instituciji i tuskoj Vladi.
-Riječ je o višenamjenskom vjerskom, kulturnom i obrazovnom objektu koji ima različite sadržaje koji nedostaju islamskim vjernicima u Baru. Očekujemo se da će se veoma brzo započeti sa nastavkom radova i sledeće godine, ako Bog da, otvoriti ovaj objekat. – kazao je Mustafić

Potpredsjednik Atalaj je izrazio svoje oduševljenje planiranim sadržajima Islamskog centra i , ukupno, sačuvanim islamskim nasljeđem u Baru.

– Vidimo da ovdje u Baru živite u harmoniji sa drugim vjerama i nacijama , suživot različitosti je veliko bogatstvo . Imate veliko kulturno nasljedje koje treba čuvati. Drago nam je što možemo da pomognemo u tome , kako u izgradnji ovog objekta, tako i kroz ostale projekte u ovom gradu i u Crnoj Gori – kazao je potpredsjednik Atalaj.