Govoriti o NATO- alijansi znači ispričati realnu priču o političkom savezu,  kolektivnom sistemu bezbjednosti i odbrane, o ekonomskoj alijansi, o multikulturnoj zajednici društava koje baštine zajedničke vrijednosti.

Almer- React

Sve nabrojano su aspekti NATO saveza, koji izviru iz činjenica i koje su nesporne, bilo da ih posmatramo iz ugla pristalica ili oponenata ulaska Crne Gore u ovu alijansu.

Pripadam političkoj partiji, Bošnjačkoj stranci, koja je, kao i sve ostale partije manjinskih naroda u CG , zdušno i istinski podržala ulazak u ovaj savez. Dakle i kada je riječ o programskim utemeljenjima i kada se radi o praksi, i ne samo deklarativno, već i suštinski, podrškom u članstvu, u medju glasačima i narodu koji predstalja BS je iskazala svoj odgovoran odnos prema  potrebi naše države da udje u NATO.

Put kao NATO-u, vidimo kao integraciju Crne Gore, sve do punopravnog članstva u ovom savezu. Mislimo da ovaj proces treba biti komplemntaran sa europskim integracijama, što će reći da približavanje standardima EU treba značiti i usaglašavanje sa standardima NATO-a. To je put integracija u dvije alijanse koje baštine mnoge zajedničke vrijednosti, to je put koji su prošlesve države regiona kojesu postale članicama EU. Za svaku od njih NATO je bio kapija koju su morale proći prije ulaska u EU. Vladavina prava, smanjenje korupcije i kriminala, poštovanje temeljnih ljudskih prava, demokratska tranzcijija, jačanje institucija, ekonomska i politička stabilnost samo su neki od segmenata koji su neraskidivi dio obije alijanse.

Kada govorimo o NATO-u, govorimo o više aspekata kao što su:

–          NATO kolektivni sistem bezbjednosti

–          NATO kao politički i ekonomski savez

–          NATO- kao multikulturna zajednica

 

NATO kolektivni sistem bezbjednosti     Region Jugositočne Evrope, ili Balkana je područje koje je, u nedavnoj prošlosti, kao i u onoj daljnjoj bilo veoma nestabilno i sa veoma tragičnim dešavanjima koje su proizvodile te nestabilnosti. Crna Gora je, na sreću, i pored svih izazova, uspjela sačuvati tu unutarnju koheziju i multietničku stabilnost. Ali njeno okruženje, ratovi 90-ih, su tragično iskustvo plaćeno stotinama hiljada mrtvih i raseljenih. Nažalost, narod kojem pripadam, bez svoje krivice, platio je najveću cijenu krvavih razmirica na Balkanu. Pitanje je da li bi se sve to dešavalo da je ovo područje, kojim čudom bilo dio takvog globalnog sistema bezbjednosti. Ali, istoriju ne možemo vratiti. Ono o čemu trebamo misliti je budućnost, a u njoj nam je svima u interesu da živimo na mirnom i stabilnom području, bez turbulencija i šovinističkih razmirica. Vjerujem da je put u NATO,  put u takvu budućnost.

Do sada se nije desilo da dvije članice NATO saveza međusobno imaju ratni sukob. Međusobno mogu imati neslaganja i bilo kakav drugi sukob ali ne i rat i na taj način je sačuvano ono što je najvrednije a to su ljudski životi.

Kao primjer očuvanja sistema bezbijednosti imamo sljedeći primjer:

Turska i Grčka, obje članice NATO alijanse, imaju sukob oko Kipra. Međutim, taj sukob ne prerasta u oružani već se iznalaze drugi načini njegovog rješavanja.

NATO kao politički i ekonomski savez  – U NATO-u se odluke donose konsenzusom država članica. Važno je istaći da glas svake članice vrijedi isto, bez obzira koliko je velika ili uticajna. Niko ne može izgraditi NATO baze, na teritoriji zemlje članice, ukoliko na to ne želi. Niko je ne može prisiliti da učestvuje u bilo kojoj vojnoj intervenciji, ako to nije njena želja. Stav naše države bio bi vrijedan isto kao i glas neke mnogo veće članice.

Sve zemlje članice ove alijanse nastoje poštovati standarde tržišne ekonomije, konkurencije, otvorenosti tržišta i slobodnog protoka kapitala, roba, usluga i ideja. Politička stabilnost, nužan je preduslov ekonomske perspektive, interesantnog područja za investicije  i ulaganja. Kapital se ne ulaže tamo gdje su političke nestabilnosti, takva područja nijesu interesantna za investitore. Jer u takvoj situaciji nije riječ samo o političkoj nestabilnosti. U takvim okolnostima nema riječi bilo kakvim a kamoli jačim i ozbiljnijim razvojnim projekatima, samim tim nema ekonomskog boljitka, ni razvoja. Cilj nam je bogatije i zdravije društvo, što znači stabilno i interesantno za ulaganja.

NATO- kao multikulturna zajednica   Postoji dosta stereotipa i predrasuda kada je riječ o NATO-u. Jedan od njih , koji često ponavljaju protivnici ulaska u NATO jeste da je to alijansa koja je usmjerena protiv odredjenih nacija ili religija.

Medjutim, članice NATO-a , pored onih zemalja koje dominantno pripadaju katoličko-protestantskom povijesnom krugu su i one koje su dominatno pravoslavne ili muslimanske. Naime, članice NATO-a su Bugarska, Rumunija i  Grčka, gdje preovladjuje pravoslavno stanvništvo. Takodje, druga po veličini vojna sila u NATO-u  je Turska, dominatno islamskog stanovništva. Dakle, nato je i multivjerska i multinacionalna organizacija.

Crna Gora i NATO

U Crnoj Gori, činjenica je, postoji podjeljenost kada je u pitanju ulazak u NATO integracije. Podrška ulasku u ovu alijansu je promjenljiva, ali ipak nije na nivou očekivanog. Brojni su razlozi, počev od naslijedjenih stereotipa, pa do nedavnih iskustva iz NATO bombardovanja nekadašnje zajednice Srbije i CG.

Podrška ulasku u NATO, istraživanja to jasno iskazuju, jeste najveća u sredinama u kojma žive manjinski narodi i u značajnoj mjeri među glasačima tih partija. To jeste činjenica, ali isto tako, znamo da to nije dovljno.

Smatramo da je potrebna drugačija komunikaciona strategija. Mislimo da Vlada , kroz svoje resorne organe i novoformirani Savjet i na druge načine mora imati glavnu ulogu.

Kada su u pitanju političke paritje, nevladin sektor, nezavisni intelektualci, kao i građani ukupno, njhova veća uključnost u ovaj proces od presudnog je znaačaja za poboljšanje učinkovitosti kampanje ulaska u NATO.

Mislim da možemo svi više uraditi na ovom polju, samo je potrebna veća mobilnost i poltička volja. Od nas samih zavisiće uspjeh ove kampanje. Moramo biti svjesni da nijedan put, niti ovaj evropski, niti ovaj atlanski, niko umjesto nas neće preći.

Vjerujem da smo ubjedjeni u ispravnost ovog puta i da ćemo uraditi više da u to ubjedimo i druge u Crnoj Gori. Za dobro svih nas, za dobro Crne Gore , vjerujemo da će sljedeći samit značiti proširenje NATO-a, gdje će svoje mjesto dobiti i Crna Gora.

 

Almer Kalač, poslanik BS
REACT  2013,
30.08.2013. Plav, Montenegro