Danas je u Podgorici održano predavanje o Nato integracijama, namijenjeno aktivistima partija koje u programima imaju pitanje evroatlantskih integracija Crne Gore. Na panelu je govorio Jaroslav Nad, raniji načelnik Odjeljenja za bezbjednost u stalnoj delegaciji Slovačke pri NATO, prenoseći slovačko iskustvo u savladavanju najvećih prepreka i izazova na putu do članstva u istom.

Nato

Ispred Bošnjačke stranke prisustvovali su: Damir Šabanović, Merlina Šahmanović,  Sanela Ramović, Almina Bučan, Amela Babačić, Mirzeta Ramdedović i Emir Pilav i savjetnik potpredsjednika Skupštine Crne Gore Dževdo Jasavić.

 

Jaroslav Nad, član SAC-a, prenio je iskustvo svoje države na putu učlanjenja u NATO. Naime, Slovačka Atlantska Komisija (SAC) je nevladina organizacija (osnovana 1993. godine) koja radi na domaćim i međunarodnim bezbjednosnim pitanjima. Cilj Slovačke Atlantske Komisije je podrška konstruktivnom i aktivnom angažovanju Republike Slovačke u međunarodnim poslovima s težištem na saradnju u Evro Atlantskoj zajednici, podršci transatlantske saradnje i efektivnijoj implementaciji bezbjedonosnih zakona. SAC je podržavao pristupanje Republike Slovačke u NATO i EU od osnivanja, a organizacija je bila angažovana i u povećanju podrške javnosti integracijama Slovačke i učestvovala u građenju transatlantskih veza Slovačke.

Nakon predavanja, uslijedila su pitanja o kojima su učesnici diskutovali sa predavačem. Pitanja članova Bošnjačke stranke, koji su činili većinu učesnika na seminaru, odnosila su se na ulogu manjina u procesu NATO integracija, kao i uticaja NATO saveza na ekonomske prilike u državi članici.

Merlina Šahmanović

Portparol BS